Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Högkvalitativ plastfilm tillverkas i Ronneby

Riflex film har både utveckling och tillverkning av högkvalitativ plastfilm under samma tak i Ronneby. Verksamheten är till stor del uppbyggd av kompetens från närområdet. Det är mångårig kunskap som effektivt tillämpas i utvecklingen av produkter som används över hela världen.

Plastfilm är ett halvfabrikat som används i oändligt många slutprodukter. Faktum är att plastfilm finns i saker som vi omges av och kommer i kontakt med dagligen. Samtidigt är det en produkt som har krävt många år av ingenjörskonst för att utveckla till dagens utförande.
Det produktsortiment som Riflex film står för anses vara ett av världens mest högkvalitativa inom segmentet plastfilmer. Tillämpningarna är många och bland slutprodukterna finns allt från biofilmdukar till medicinska hjälpmedel. De segment som Riflex film verkar inom är med andra ord till största delen högteknologiska med mycket höga krav på kvalitet och prestanda. Det styr också valet av råvara i filmen som tillverkas.
Råvarorna är så långt raffinerade att de är godkända för kontakt med livsmedel, även om Riflex film ännu inte verkar inom livsmedelssektorn. Det skulle eventuellt kunna bli en framtida utveckling, men Anders Leidefalk, som är vd på Riflex film, berättar att man i dagsläget mest koncentrerar sig på industriella tillämpningar.

Med världen som marknad
Riflex film levererar plastfilm för framställning av avancerade industriella produkter över stora delar av världen.
– Vi gör investeringar i produktionen för att ständigt ligga i framkant både teknik- och råvarumässigt. Eftersom vår försäljning till största delen baseras på marknader utanför Sverige måste vi ha en produktion som är globalt konkurrenskraftig i fråga om både kvalitet och pris, förklarar Anders Leidefalk.
Europa är den största marknaden, men företaget har även kunder i Nordamerika och delar av Asien. Sydamerika är ett outforskat territorium än så länge, liksom Afrika har varit fram till nu.
– Vi har nyligen deltagit i en plastmässa i Algeriet och nu undersöker vi möjligheter för att starta upp försäljning till i första hand Nordafrika. Utveckling av nya marknader hör till vår framtidsstrategi.

Höjer produktionskapaciteten
Med över 60 års erfarenhet från plastindustrin fortsätter Riflex Film att driva den globala utvecklingen inom sitt område. Företaget är en del av tyska KAP Group, vilket ger långsiktighet och stabilitet med kontinuerliga investeringar.
– Vi gör stora investeringar för att höja produktionskapaciteten samtidigt som vi blir mer effektiva. Den globala utvecklingen pressar förvisso priserna, men vi ser också att man värdesätter kvalitet mer och mer. Att man numera ser till totalkostnaden för produkter är gynnsamt för alla som bedriver tillverkning i Sverige, menar Anders Leidefalk.
Världen kommer att behöva plastfilm i större utsträckning i takt med att fler människor får en högre levnadsstandard. När välståndet ökar i stora delar av världen ökar också efterfrågan på nya produkter, exempelvis den typ av slutprodukter som Riflex films halvfabrikat används till att framställa.

Riflex Films framgångar går inte heller obemärkta förbi. Nyligen uppmärksammades företaget med utmärkelsen Guldeken 2016 under näringslivsgalan i Blekinge.