Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Högkvalitativt virke från Norrland eftertraktas

I en liten naturskön norrländsk by i Arvidsjaurs kommun frodas en högkvalitativ såg- och träförädlingsverksamhet. Det är närmare bestämt i Glommersträsk som det framställs sågade trävaror av ett virke så hållbart och slitstarkt att det uppskattas över hela världen. Glommers Timber AB går följaktligen på högvarv.

Norrlands långsamtväxande fura ger ett vackert och slitstarkt material som lämpar sig för såväl husbyggnation som för möbeltillverkning. Inom en radie på ungefär tio mil kring Glommersträsk så växer en unik och högkvalitativ tallsort som Glommers Timber AB vidareförädlar på plats, utan onödiga transporter.

Byn och sågverket
Utan överdrift så kan man säga att Glommersträsk som bygd bland annat utvecklats ur den unika råvaran som finns här.
– Att vi har råvaran direkt inpå knuten ger naturligtvis stora fördelar, men det innebär även en stor tjänst för miljön. Runt Glommersträsk finns även en god infrastruktur som underlättar när vi ska skicka ut våra produkter. En stor del av byn har utvecklats kring sågverket, upplyser Paul Björnsson, som är ägarrepresentant på Glommers Timber AB.
Sågverket är en viktig del av den lokala utvecklingen, det är en verksamhet som ger arbetstillfällen och som även stöttar byggnation av vägar och annat i området. Sedan 2018 görs stora investeringar för att öka produktionskapaciteten, vilket av naturliga skäl också kommer att få en positiv inverkan på byn Glommersträsk.

Större produktfokus
I Glommers Timbers process används främst mellandelen av furan, som kallas kubb eller klentimmer. Just kubb har en speciell kviststruktur, kallad friskkvistig, som passar väldigt bra för möbeltillverkning. Att den globala möbeljätten Ikea, med näsa för kvalitet och goda affärer, för länge sedan nosat rätt på det norrländska kvalitetsvirket är därför föga förvånande.
Ikea drev sågverket i Glommersträsk under flera år, men sedan februari 2018 ägs och drivs verksamheten av Stockhult Holding AB. Även om den grundläggande verksamheten är ungefär samma, att producera sågade trävaror, så drivs affären av nya visioner hos den nya ägaren.
– En del av vår framtidsstrategi handlar om att utveckla en större del av affären kring sågade trävaror. Vi vill med andra ord utveckla ett större åtagande mot våra kunder, där vi är med i fler förädlingssteg och bistår med tjänster som kapning, hyvling och ytbehandling till exempel. Vi vill fokusera mer på själva produkten och dess unika egenskaper, förklarar Paul Björnsson.

Resurs för moderna möbeltillverkare
Glommers Timber ska vara en resurs för moderna möbeltillverkare som eftersträvar kvalitet och hållbarhet. En del av hållbarhetsarbetet handlar om att vara resurseffektiva, och därför erbjuder Glommers Timber väldigt precisa tjänster där man sågar efter kundunika mått.
– Vi har en så pass flexibel produktion att vi kan såga med millimeterprecision och anpassa tillverkningen efter varje kunds önskemål. Vi har alltså inga standardprodukter med färdiga mått, utan producerar helt i linje med vad kunden behöver. Det i sin tur effektiviserar kundens verksamhet vilket är det vi eftersträvar i allt vi gör, menar Paul Björnsson.
Att såga kundunika mått hör inte till vanligheterna hos sågverken, men på Glommers Timber går man gärna mot strömmen om det innebär att kunden får en bättre och mer anpassad produkt som dessutom är mer hållbar. Så kommer man även att arbeta framöver, med ett ännu mer förfinat erbjudande som omfattar fler moment i förädlingsprocessen.