Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Höglandets IT bidrar i omställningen till ett digitaliserat Sverige

Utvecklingen av det digitala samhället bidrar i många avseenden till en enklare vardag med nyckeltjänster samlade på ett ställe där de dessutom är tillgängliga dygnet runt. Tack vare digitala kanaler kan allt fler använda dessa tjänster, men det ställer samtidigt krav på den som tillhandahåller dem.

Höglandets IT har ansvar för all utveckling och administration av IT-tjänster i de fem kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Det innebär ett ansvar för drygt 34 000 användare som i digitaliseringens spår efterfrågar allt fler lösningar och tjänster.

Hanterar stora värden
Digitaliseringens drivkrafter, som t ex ekonomi, ökad förändringstakt och ett större behov av flexibilitet ställer nya krav på oss som fungerar som en intern IT-avdelning till de fem kommunerna. Leverantörer förflyttar sig i värdekedjan och från att ha haft fokus på t ex licenser och att sälja saker så är det idag fokus på olika tjänster eller att hyra ut.
– Generellt kan man säga att IT har blivit billigare – men samtidigt finns IT idag inom betydligt fler områden jämfört med för bara några år sedan. Det innebär att det är väldigt stora värden som hanteras, förklarar Margaretha Forss, tillförordnad IT-chef inom Höglandets IT.
Den gemensamma organisationen ger de fem kommunerna ökad handlingskraft och möjligheter att vara kostnadseffektiva jämfört med om var och en skulle ha drivit frågorna på egen hand. Samtliga är relativt små kommuner, men kraven är lika höga gällande digitalt tjänsteutbud, tillgänglighet och användarvänlighet.

Mer verksamhetsstyrd IT
Förändringstakten styr även utvecklingen inom Höglandets IT, som måste trygga en långsiktig kompetensförsörjning för att vara fortsatt leveranskraftiga.
– Vi måste kunna möta nya krav och allra helst även rusta proaktivt för förändring. Vi utvecklas med en mer verksamhetsstyrd IT som ska optimera arbetet just inom den specifika verksamheten. Skolans IT-behov skiljer sig exempelvis från omsorgsverksamhetens behov, att de ska ha olika lösningar är självklart idag, säger Margaretha Forss.
Höglandets IT kan locka med spännande uppdrag där medarbetarna är med och bygger upp framtidens digitala infrastruktur och tjänster för de fem kommunerna.

Ny generation medarbetare med nya förväntningar och krav
Framtiden är spännande och innebär fortsatt förändring. Säkerhetstänkande, teknikutveckling och mobilitet är några faktorer som är fortsatt viktiga och pådrivande. Samtidigt anställs nu en ny generation medarbetare i de kommunala verksamheterna, en generation som är uppvuxen med IT och som både förutsätter och efterfrågar tillgången till olika verktyg och digitala lösningar. – Det är ett spännande möte mellan olika generationer och hur pass teknikvan man är. Min son är 19 år och jobbar inom hemtjänsten i en annan kommun. För honom krävs ingen utbildning för att hantera appar med scheman, koder och lås och journalsystemet kräver några få instruktioner – sedan är han igång. Någon från en annan generation vill fortfarande anteckna i kollegieblock och tycker att all teknik är besvärlig och har svårt att lära sig. Att bidra till få ihop allt detta i ett högt förändringstempo är ett spännande och inspirerande uppdrag, tillägger Margaretha Forss som avslutning.