Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Höglandets IT – digitalt samarbete i framkant

För drygt fem år sedan tog Höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda ett stort steg in i den digitala framtiden när man tillsammans bildade Höglandets IT.

– I dag är vi mitt uppe i en snabbt accelererande förändringsresa mot det digitala tjänstesamhället, säger IT-chefen Jenny Kongseryd, 
– Och genom att man var så tidigt ute med samverkan i de här kommunerna ligger vi i framkant. Vi är på god väg mot att vara den naturliga samarbetspartnern för kommunerna och deras bolag när det gäller att mer effektivt utnyttja de möjligheter som dagens teknik erbjuder.
 
Stor organisation
Höglandets IT är en av de största och tekniskt mest komplexa organisationerna av det här slaget i regionen. Man sysselsätter för närvarande 57 medarbetare, håller koll på 27 000 användare, 10 000 datorer, 400 servrar och 700 switchar.
Man stöder verksamheter inom en rad områden, som skola, vård, kultur och fritid, fastighet och bygg, vatten och avlopp.
– De drygt fem år som gått har betytt en väldigt intressant utvecklingsresa i en takt som hela tiden går allt snabbare, säger Jenny.
– Numera ser vi hur IT-samarbetet också öppnar vägar och möjligheter till gemensam verksamhetsutveckling inom många andra plan. Genom den etablerade dialogen som finns ser vi hur allt fler inom kommunernas verksamhetsområden drar nytta och tar stöd av den kompetens som finns hos Höglandets IT.
 
Allt blir lättare
– För vår egen del ser vi också hur just det faktum att vi är en så stor aktör underlättar när det handlar om att hitta och behålla den kompetens som är nödvändig för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas, vilket troligtvis annars hade varit betydligt svårare om varje enskild kommun agerat var för sig.
För Höglandets IT är det ständig förändring som gäller. Uppbyggnaden av den gemensamma tekniska infrastruktur som krävs för att fullt ut kunna förverkliga de fördelar en gemensam IT-organisation innebär pågår hela tiden.
– Det ställs stora krav, vilket också bidrar till att göra den här verksamheten stimulerande och utvecklande, konstaterar Jenny Kongseryd.
– En stor fördel är ju också att det bland våra medarbetare finns så många olika spetskompetenser. Det gör att vi hela tiden lär oss av varandra för att på sä sätt bli ännu bättre på att leverera de absolut bästa lösningarna till våra kommuner.
 
Många intresserade
Höglandets IT var tidigt ute med den här formen av samarbete.
– Vi ser att det finns ett stort intresse från många andra håll för hur vi arbetar, säger Jenny. Det händer då och då att man hör av sig, är nyfikna på hur vi arbetar och vilka fördelar vi ser med vårt samarbete.
Det finns numera även tankar på att ytterligare utveckla den här typen av IT-samarbete inom ramen för e-utvecklingen i länet.
– Vi tittar på gemensamma möjligheter i hela Region Jönköping, berättar Jenny, Och det känns rätt bra att kunna säga att vi är väldigt väl förberedda och har mycket att bidra med.