Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Höglandets kommunalförbund – tillsammans blir man stark

“Stordriftens” fördelar – kombinerat med fortsatt närhet och lokal förankring. Så kan man enkelt formulera en del av tanken med det samarbete som egentligen har gamla anor, men som sedan 2002 är formaliserat i Höglandets kommunalförbund.

– Samarbetat har man gjort länge på Höglandet, förklarar Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö och samtidigt också ordförande i den samarbetsorganisation som förutom Sävsjö också omfattar Aneby, Eksjö, Nässjö och Vetlanda kommuner.

Lång tradition
– Här finns en tradition av samarbete ända sedan 1970-talet, då i det som kallades “Kommunklubben”, något som sedan förts vidare och utvecklats.
– För oss är det viktigt att värna om de små kommunernas framtid, att vi ska få växa och utvecklas på våra egna villkor. Ett sätt att skapa möjligheter att göra det är genom ett väl utvecklat samarbete.
Stefan lyfter fram ett par exempel:
– Genom att föra samman kommunernas IT-avdelningar till en gemensam organisation, Höglandets IT, har vi fått helt andra möjligheter att ge service 24/7 och erbjuda hög kompetens än om varje kommun jobbat på egen hand.
– Vi har 57 anställda på en attraktiv arbetsplats som i dag är en av de största i hela regionen inom det här området.

Blir effektivare
– Ett annat exempel är familjerätt. Den verksamheten fanns tidigare utspridd över hela Höglandet, men när vi nu fört samman allt i en organisation kan vi se hur handläggningstiderna kortats, hur man på ett effektivare och bättre sätt har kunnat ta hand om de som behöver det.
Ett annat område där samarbetet inom Höglandets kommunalförbund spelar en aktiv roll är kring olika former av utbildningar. Eftergymnasial utbildning, uppdragsutbildning, teknik- , vård- och omsorgscollege är goda exempel.
– Om vi gör saker tillsammans, tar vara på de erfarenheter och det kunnande som finns inom varje enskild kommun, i stället för att var och en hela tiden ska jobba på egen hand så kommer vi framåt mycket effektivare, konstaterar Stefan Gustafsson.

På lika villkor
– Att alla är delaktiga är viktigt. I styrelsen – direktionen – för kommunalförbundet ingår två representanter från varje kommun på helt lika villkor, oberoende av kommunernas storlek. Ordförandeskapet roterar, man sitter två år i taget sedan går uppdraget vidare.
– Vi arbetar hela tiden för ett utvecklat och fördjupat samarbete mellan medlemmarna, så att vi både tillsammans och var för sig ska kunna fortsätta utvecklas positivt och utnyttja de resurser vi har till vårt förfogande på ett så effektivt sätt som möjligt, säger Stefan.

Större möjligheter
Genom de “muskler” man får genom sitt samarbete har Höglandets kommunalförbund också betydligt större möjligheter att göra sin röst hörd, bli en aktör som tas på allvar och bidra till utvecklingen också på regional och nationell nivå.
– Vi hittar efterhand nya vägar, ser nya möjligheter där vi kan ha nytta av att samarbeta med varandra. Under de år som gått sedan kommunalförbundet formellt bildades har vi tagit många steg framåt. Och den vandringen fortsätter,  avslutar Stefan Gustafsson.