Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Högpresterande skyddsutrustning från Borås

TST Sweden levererar skyddskläder för alla typer av jobb i tuffa miljöer. Inom marina tillämpningar handlar det om mycket mer än underhållsarbete på fartyg och oljeriggar. All tänkbar skyddsutrustning som behövs för riskfyllt arbete till havs – och på land – är huvudfokus för TST.

När det gäller högpresterande skyddsutrustning och skyddskläder finns det ingen som kan leverera som TST Sweden i Borås. Företaget utvecklar och tillverkar olika typer av material för skyddskläder i egen regi, och samarbetar bara med de allra bästa när det gäller leverans av annan skyddsutrustning. Många underleverantörer finns i närområdet, men den största kundgruppen är internationell.

Klarar höga vattentryck
Det är knappast förvånande att företag världen över vill köpa skyddsutrustning av TST. Produkternas prestanda och tillförlitlighet sätts ständigt på prov – och de levererar över förväntan varje gång. Det kan till och med handla om att rädda liv.
Oavsett hur proaktivt man arbetar så finns det en del arbetsmoment som är svåra att få helt säkra. Ett exempel på ett sådant moment är när man ska bila bort gammal betong med högtrycksstråle. Om olyckan är framme kan rätt skyddsutrustning vara skillnaden mellan liv och död.
– Våra produkter är nästan uteslutande anpassade för de absolut tuffaste arbetsmiljöerna, och vi är specifikt bra på utrustning som tillämpas i miljöer där man använder höga vattentryck, förklarar Peder Lindström, marknadschef på TST.
För att tvätta bort oljespill eller rost på fartyg behövs ofta vattentryck på mellan 1000 – 3000 bar, och detsamma gäller för att bila bort betong vid konstruktionsarbeten.
– Vår skyddsutrustning är en av få i världen som garanterat klarar så höga tryck, konstaterar Peder.

”Made in Sweden” är en konkurrensfördel
TST har utvecklat egna industritextilier som används för att tillverka skyddskläder som står emot en vattenstråle på upp till 3000 bar. Om man jämför med en vanlig högtryckstvätt för hemmabruk som har upp till 130 bar så förstår man snabbt hur stora tryck det handlar om.
– En vattenstråle på 3000 bar skär i betong som smör. Helt otroligt är att det finns arbetsplatser i världen där man hanterar dessa tryck i farliga processer, men inte använder skyddskläder som är garanterade att hålla för det. Vår roll är att sprida kunskap om hur viktigt det är att använda rätt skyddsutrustning varje gång och inom alla tillämpningar, säger Peder Lindström.
För att bevara företagets kärnvärden sker nästan all tillverkning i Sverige. Tygerna vävs, beläggs och färdigställs i Sverige, och nästan alla kläder sys i Boråstrakten. ”Made in Sweden” är helt klart en konkurrensfördel inom det nischade område som TST verkar inom, vilket den globala efterfrågan också vittnar om.