Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Högre krav på mäklare med tuffare bostadsmarknad

Bostadsbristen utgör en utmaning på de flesta håll i landet. Det är inte bara hyresmarknaden som präglas av en allt större efterfrågan och långa köer. Hela bostadsmarknaden befinner sig i förändring. Den rådande marknadssituationen ställer höga krav på mäklarna, och många anser att det är nu man kan skilja agnarna från vetet.

SkandiaMäklarna står för en lång och gedigen erfarenhet som ger trygghet för både köpare och säljare. Samma tjänster erbjuds oavsett vilken ort man bor på. Tjänster som en första gratis värdering, blixtvärdering och SkandiaMäklarnas tjänst ”redo”, en planeringstjänst inför en eventuell försäljning, fungerar likadant i Göteborg som i Gävle.
– Eftersom köp och försäljning av bostäder ofta är de största affärerna man gör i livet är tydlighet oerhört viktigt. Att det är samma som gäller för alla är en trygghet som de flesta uppskattar, säger Tom Schedin, mäklare och franchisetagare på SkandiaMäklarna i Gävle.
SkandiaMäklarna fokuserar på en tät och tydlig dialog med både köpare och säljare, och det i kombination med ingående kunskap om den regionala bostadsmarknaden kring varje lokalkontor ger en pålitlig och god service oavsett om man är intresserad av att sälja sin bostad eller letar efter en ny.

Lever på riktigt bra service
I tider av bostadsbrist finns det av naturliga skäl färre objekt på marknaden. Det pressar mäklarbranschen lite extra, eftersom konkurrensen om befintliga objekt naturligtvis blir större ju färre de är. När mer fokus hamnar på att verkligen kunna erbjuda mervärden för kunderna står sig SkandiaMäklarna bra i konkurrens.
– Vi tjänar inte mer bara för att objekten blir dyrare. Det vi lever på är att leverera en riktigt bra service och det spelar ingen roll om det är en mindre lägenhet i utkanten av staden eller en stor strandvilla som ska säljas. För oss är det givetvis intressant och attraktivt att kunna erbjuda många olika typer av objekt, eftersom det finns väldigt många olika typer av köpare, förklarar Tom Schedin.
SkandiaMäklarna erbjuder skräddarsydda tjänster för alla oavsett slutpris eller budget. Värdet av att finnas med som rådgivare och stöd för både våra köpare och säljare före, under och efter en försäljningsprocess kan nog inte värderas enbart i pengar när det gäller en så viktig affär som köp och försäljning av en bostad.

Tror på utveckling
SkandiaMäklarna är ofta med när det ska produceras nya bostäder i Gävle och har sålt många nyproducerade villor med mycket attraktiva lägen i regionen.
Att man tror på en fortsatt utveckling i regionen är tydligt med tanke på att ett par nya mäklare anställts vid kontoret i Gävle. Under våren hoppas Tom Schedin på att kunna rekrytera fler mäklare.
– Vi har ett fördelaktigt utgångsläge eftersom Högskolan i Gävle har en bra utbildning för mäklare. Vi har redan lyckats rekrytera ett par förmågor därifrån och vill gärna fördjupa samarbetet med högskolan framöver.
Mäklaryrket kan tyckas tufft i början eftersom det är ett resultatinriktat arbete, men för den som älskar utmaningar och som inspireras av kontakt med människor är yrket perfekt.