Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Högskolan Dalarna lanserar nya ingenjörsutbildningar med fokus på anställningsbarhet och attraktivitet

Den tillverkande industrin i högkostnadsländer som Sverige konkurrerar på helt andra villkor än lågkostnadsländernas alternativ. Sverige kan emellertid konkurrera stort där kompetens och kvalitet efterfrågas före lägsta pris. Högskolan Dalarna bidrar genom att säkerställa att svensk ingenjörskunskap fortsatt ligger på topp.

Högskolan Dalarna har sjösatt flera nya ingenjörsutbildningar för att bidra till att svensk kompetens fortsatt ska efterfrågas av stora nationella och internationella företag. Svensk ingenjörskunskap har sedan länge ett mycket gott renommé, och det gäller att förvalta det för framtiden. På Högskolan Dalarna prioriteras bland annat de tekniska inriktningar vilket också märks i de senaste satsningarna.

Anställningsbara ingenjörer
Redan för ett år sedan presenterades planerna på en ny och uppdaterad maskiningenjörsutbildning med inslag som efterfrågas inom den moderna industrin. Det finns en stark framtidstro inom svensk industri, speciellt i Dalarna, där en stor andel av befolkningen arbetar inom någon form av tillverkande industri eller verkstadsindustrin.
Utbildningen är nu i full gång och bygger på ett starkt samarbete mellan högskolan och medlemmarna i Triple Steelix, en regional utvecklingssatsning som stöttar stålindustrin i Bergslagen genom samverkan mellan kommuner och myndigheter, finansiärer som Vinnova, akademin och inte minst företag inom industrin. Även ingenjörsprogrammet i energiteknik förnyades till hösten 2016 och har fått ett lyft med mer ämnesspecifika kurser och tydligare profilering.

Till hösten 2017 startar ytterligare fyra nya teknikutbildningar. En 2-årig utbildning i konstruktionsteknik som leder till en examen i maskinteknik. Ett 3-årigt ingenjörsprogram i industriell ekonomi. Detta program är en klassisk INDEK-utbildning tillspetsat med valbara kurser inom t.ex. mikrodataanalys och produktutvecklingsmetoder.
Ett helt nytt magisterprogram i tillämpad materialteknik och ytanalys startar även det till hösten 2017. Detta program har stor forskningsanknytning där alla lärare i programmet även är forskare i materialteknik. I programmet används avancerad labbutrustning i stor utsträckning man får lära sig att göra materialtekniska analyser av t.ex. olika haverier och nötningsskador.
Ytterligare ett magisterprogram i energieffektivt byggande startar till hösten 2017. Detta program har även det mycket forskningsanknytning med undervisning och laborativa moment inom modern byggteknik och energieffektivitet.

Alla dessa program har en stark har en stark koppling till industrin i regionen.
– Genom de förnyade ingenjörsutbildningarna har vi fått ett mycket större fokus på att utbilda anställningsbara ingenjörer. Genom våra industrisamarbeten har vi god insikt i vad branschen behöver och efterfrågar och det återspeglas i kurserna som utbildningarna omfattar, berättar Patrick Kenger, avdelningschef för Industriell teknik på Högskolan Dalarna.

Gedigen utbildning i Dalarna
Ett annat viktigt inslag är att högskolan genom de omgjorda utbildningarna har skapat ett mycket tätare samarbete med gymnasieskolor i regionen. Syftet är att grunda intresset för teknik och ingenjörsyrken tidigt och informera om vilka valmöjligheter som finns i regionen.
– Man behöver inte flytta till en storstadsregion för att få en gedigen ingenjörsutbildning. Det är viktigt att vi kan göra fler ungdomar uppmärksamma på det, då väljer de förhoppningsvis att stanna kvar i regionen, förklarar Patrick Kenger.
Elever från naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet bjuds in till flera studiebesök på högskolan under alla årskurser. Högskolan har också förberett ett program med olika laborationer som kan intressera ungdomarna. Representanter från högskolan besöker också gymnasieskolorna för att hålla i seminarier och lektioner.
– Ytterligare en del av samarbetet omfattar engagemang i gymnasiearbetet, som är gymnasieskolans examensarbete. Där kan vi vara med och arrangera projekt med tydlig koppling till högskolans områden och det framtida ingenjörsyrket, fortsätter Patrick, som är mycket nöjd över det nya samarbetet med gymnasieskolorna.

Helt igenom bättre
Utöver en utökad samverkan med såväl industrin som med gymnasieskolor i regionen har Högskolan Dalarna gjort sina ingenjörsutbildningar mer attraktiva för de studenter som redan valt programmen.
Det omfattar några nya aktiviteter och projekt som studenterna kan engagera sig i utöver sina studier, och som bidrar till en mer omfattande kompetens och därmed också gör studenterna mer anställningsbara inom industrin.
– Bland projekten finns Eximusprojektet för utveckling av rälsgående farkoster, ett mycket spännande arbete som studenterna kan ansöka om att få delta i. Här har ingenjörsstudenter från Högskolan Dalarna redan slagit världsrekord i energieffektivitet, och fler framgångar lär det bli under året, säger Patrick Kenger.