Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Högskolan i Gävle satsar mer på tekniksamverkan

Högskolan i Gävle har en lång tradition av att samverka med omvärlden. Det är speciellt tydligt inom Akademin för teknik och miljö där tekniksamarbeten etablerats på flera håll.

Samverkan med näringsliv och samhälle utgör ett av huvudmålen för all verksamhet inom Högskolan i Gävle. All utbildning på grund- och masternivå, forskning och utvecklingsprojekt har någon form av koppling till samverkan. Det kan vara internt inom högskolan eller externt med partners på andra lärosäten, inom företagsvärlden eller det offentliga.

Fördelar med samverkan
På Akademin för teknik och miljö genomsyrar samverkan hela verksamheten. För studenter finns projektkurser och möjligheter att tidigt möta arbetsmarknaden genom så kallade Co-op utbildningar.
Co-op är en utbildningsform där studier varvas med betald anställning. En treårig högskoleingenjörsutbildning genomförs på fyra år eftersom nästan ett helt år avsätts för arbete inom ett partnerföretag.
– Många gånger får studenten fast anställning på sitt Co-op företag efter att studierna avslutats. Det om något vittnar om hur uppskattat konceptet är. Företagen får en chans att forma framtida arbetskraft efter verkliga behov och dessutom kan de spara sin på dyra rekryteringskostnader tack vare samarbete inom Co-op, förklarar Anna Näsman, samverkansansvarig på Akademin för teknik och miljö.
Projektkurserna är kortare än Co-op utbildningarna, men likväl viktiga. I flera fall leder projektkurser till fortsatta samarbeten med sommarjobb och till och med framtida anställning.

Satsar på nya nätverk
Inom Akademin för teknik och miljö görs nya investeringar för att bygga nätverk. Initiativet stöttas av Tillväxtverket och omfattar bland annat maskinteknik, industriell ekonomi, energisystem, elektronik, samhällsbyggnad, byggnadsteknik och datavetenskap.
– En stor utmaning sedan många år kopplas till avsaknad av smidiga nätverk som underlättar för samverkan och kunskapsutbyte mellan olika områden, påpekar Magnus Lemoine, som ansvarar för teknikinriktad samverkan tillsammans med Anna Näsman vid Akademin för teknik och miljö.
Eftersom teknikområdet är brett kan fördelar uppnås om relevanta nätverk når rätt intressenter. Ett energiföretag kan – förutom intresse av energifrågor – vinna på bättre kunskap inom exempelvis samhällsbyggnad, automation eller logistik. Här finns flera paralleller att dra som speglar samhällsutvecklingen i stort.

Intresse för teknik
Gävleborg har länge förlitat sig på stora industriella arbetsgivare. När deras verksamhet förändras ställs nya krav på regionens förmåga att också snabbt ställa om. Ny kompetens efterfrågas inom såväl befintliga som nya kunskapsområden. Ofta märks det i efterfrågan av Co-op studenter, som allt som oftast har jobberbjudanden långt innan examen.
– En intressant aspekt är att söktrycket fortsätter att öka på våra ingenjörsprogram med cirka fem procent. I övriga landet minskar söktrycket inom dessa program med ett par procent årligen. Intresset för just våra utbildningar kan mycket väl ha en koppling till Co-op och vår förmåga att knyta samarbeten med näringslivet, resonerar Magnus Lemoine.