Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Högskolan på Gotland blir en del av Uppsala universitet

Den 1 juli i år blir Högskolan på Gotland en del av Uppsala universitet och samtidigt byter skolan namn till Uppsala universitet Campus Gotland.
– I och med samgåendet tror jag vi kommer att få en tillväxt de kommande åren. Dessutom får studenterna det bästa av två världar, säger Petra Lindberg, kommunikatör på Högskolan på Gotland.

Högskolan på Gotland etablerades 1998 och är både Sveriges yngsta och minsta generella högskola.
Skolan har 6.500 – 7.000 studenter i sitt system och cirka 60 procent av dem läser på distans. Studenterna består av allt från dem som läser treåriga program till dem som går en kurs på fyra veckor.
När man frågar studenterna vad som är det bästa med högskolan svarar väldigt många närheten mellan människor, att man inte försvinner i massan som på större lärosäten.
Högskolan erbjuder ett brett spektra av utbildningar, allt från förskollärarutbildningar till arkeologiutbildningar, där för övrigt Högskolan på Gotland är en av de främsta i Sverige. Exempel på andra ämnen är biologi, företagsekonomi, speldesign, geografi, juridik, kulturvård och konstvetenskap.

Samgående med Uppsala universitet
Den 1 juli 2013 byter Högskolan på Gotland kostym då man går samman med Uppsala universitet.
– Utbildningsdepartementet vill gärna se ett mindre antal lärarsäten i Sverige och uppmuntrar samgående. Vi har under lång tid tittat på möjligheter att samarbeta med olika högskolor, men eftersom vi redan har samarbetat med Uppsala universitet i flera år, bland annat vid lärarutbildningar, så har vi byggt vidare på det. Och nu blir vi Uppsala universitet Campus Gotland, berättar Petra Lindberg.

En unik profilering
Det finns flera mål med samgåendet mellan de två lärarsätena.
– Man vill skapa en unik profilering inom Uppsala universitet och driva och utveckla speciella frågor som är våra styrkor på Gotland. Dels handlar det om nätbaserad utbildning, det vill säga distansutbildning. Mer än 60 procent av våra studenter läser på distans så inom det området har vi en stor erfarenhet som Uppsala gärna vill ta del av. Vi har också jobbat med olika modeller från en internationell utbildningstradition som heter Liberal Education och detta vill man gärna utveckla i Uppsala, berättar Petra Lindberg.

En långsiktig verksamhet
Ett annat mål för samgåendet är att skapa en långsiktig och stabil verksamhet på Gotland.
– Vi kommer att ha utbildningar inom alla av universitetets vetenskapsområden, allt från samhälle och teknik till naturvetenskap och medicin, säger Petra Lindberg.
Från och med den 1 juli kommer studenterna på Högskolan på Gotland att få sin examen från Uppsala universitet. På sikt finns det en plan på att det ska bli fler campusstudenter och även lärare på plats i Visby.
– Nu vill vi ge eleverna det bästa av två världar. Dels har de ett campus med hemkänsla där det är lätt att få kontakt med lärare och annan personal. Samtidigt får de Uppsala universitet i ryggen som är ett av Sveriges främsta lärosäten med en stor bredd inom både forskning och utbildning. En examen från Uppsala universitet är naturligtvis väldigt mycket värd, säger Petra Lindberg.