Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Högt tryck på bostäder i Karlskoga

Karlskogas befolkning växer med en procent per år, vilket skapar tryck på bostadsmarknaden. Det kommunala bostadsbolaget Karlskogahem erbjuder boende med bredd och variation.

Från att tidigare ha behövt riva lägenheter råder det nu stor efterfrågan på bostäder i Karlskoga. Kommunen har under senare år haft en nettoökning av befolkningen med en procent per år och under 2015 var ökningen ännu större på grund av flyktingsituationen.
Karlskogahem är ett modernt bostadsföretag med drygt 2.500 hyreslägenheter i Karlskoga. Affärsidén är bland annat att erbjuda ett boende med bredd och variation och bolaget arbetar för att skapa ett attraktivt Karlskoga genom närhet och öppenhet. I Nöjd kundundersökningen (NKI) 2015 fick Karlskogahem höga betyg för satsningen på utemiljöer och för sitt bemötande.
– Vi arbetar aktivt med boinflytande. Det ger en ökad grad av kundnöjdhet och skapar trygghet i boendet. Under 2016 genomför vi dessutom en rad åtgärder för ökad trygghet. Det gäller till exempel utformningen av källare och vindsförråd. Boende hos oss får dessutom tillgång till ett antal mervärden i hyran, t ex gästlägenheter, resor, bildvisningar eller olika kulturarrangemang. Vi har bland annat arrangerat resor till Ullared och Kolmården. Hyresgäster har även tillgång till två fjällstugor i Säfsen där de kan semestra till ett kraftigt rabatterat pris, säger Ann Hermansson Alm, vd för Karlskogahem.

Ställer sociala krav i upphandlingar
Ett exempel på bolagets aktiva arbete med ökad integration är att det börjat ställa social krav i upphandlingen av städtjänster. Kravet innebär att entreprenören alltid ska ha minst en praktikant på företaget under entreprenadtiden och att praktikanterna ska vara personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
– Som ett allmännyttigt företag har vi krav på oss att både vara affärsmässiga och bidra med samhällsnytta. Det här är ett bra exempel på hur dessa kan förenas, säger Ann Hermansson Alm.
Förutom integrationsfrågan ser hon nyproduktion och boenden för äldre som en av de viktigaste frågorna för Karlskogahem den närmaste tiden.
– Vi har en åldrande befolkning, därför ser vi över tillgängligheten i våra fastigheter och om vi kan knyta olika tjänster kring bostaden för att underlätta för äldre. I vår affärsplan, som sträcker sig fram till 2020, står det att vi ska bredda vårt utbud av bostäder genom att skapa lägenheter som är tillgängliga och underlättar kvarboende, att vi ska erbjuda bra bostäder till större barnfamiljer men även småhushåll. Det ska också ske till rimliga hyror och med hög boendestandard. Detta är ett långsiktigt arbete som just nu pågår för fullt i organisationen, säger hon.

Vill bygga Kombohus
Karlskogahem hoppas kunna bygga nytt och har fått styrelsens uppdrag att titta på möjligheterna att bygga ett så kallat Kombohus. Det är en serie nyckelfärdiga hus som SABO erbjuder sina medlemsföretag. De finns i tre utföranden och är upphandlade till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris.
Karlskogahem vill även bidra till ett hållbart samhälle och har investerat i ett antal energisparprojekt. Bland annat en solcellsanläggning som gör en av deras större fastigheter självförsörjande på värme. Under våren 2016 installerar de även bergvärme i en annan fastighet.