Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Högteknologiska jobb finns hos Swegon

Nästan alla offentliga miljöer i Sverige är utrustade med någon form av luftbehandlingsaggregat för att säkerställa en behaglig inomhusmiljö – men långt ifrån alla är så energieffektiva som de skulle kunna vara. Swegon utvecklar och tillverkar smarta och energioptimala klimatanläggningar i en modern fabrik i Kvänum.

Swegon bygger om Kvänumfabriken för att öka sin produktionskapacitet samt bredda utbudet med fler produkter. Arbetet påbörjades redan 2016 och har nu kommit en bra bit. Nästa steg blir att trygga kompetensbehovet på sikt.

Ledande tillverkare
Som ledande tillverkare av avancerade luftbehandlingsaggregat, ofta för tillämpning i kommersiella miljöer, vet Swegon vad marknaden efterfrågar gällande prestanda och hållbarhet. En stor utmaning ligger i att kunna tillverka aggregaten lika snabbt som marknaden behöver dem.
Dagens krav på energioptimering innebär också nya utmaningar. Swegons verksamhet i Kvänum svarar med att utveckla allt smartare, självstyrande och helautomatiserade aggregat för i första hand offentliga miljöer som skolor, sjukhus, arenor, köpcenter och hotell. I dessa miljöer är kraven oerhört höga gällande säkerhet, renlighet och energieffektivitet – värden som Swegon arbetar med och förfinar hela tiden.

Högteknologisk arbetsplats
För att även fortsättningsvis ligga steget före är man på Swegon alltid på jakt efter ny kompetens på området, och det speciellt nu när fabriken växlar upp till en ny nivå med större flexibilitet och högre volymer som följd.
– Vi är redan en av de största privata arbetsgivarna i Vara, men vi behöver bli fler. Att det finns en högteknologisk arbetsplats med stor utvecklingspotential är något som fler borde få veta, tycker platschefen Niklas Tjäder, som själv har varit verksam i Kvänumfabriken under en längre tid.
I Kvänum finns både utveckling och tillverkning av moderna luftbehandlingsaggregat. Niklas Tjäder är noga med att poängtera att utveckling enbart för att sälja mer inte är huvudsyftet – det handlar snarare om att skapa bättre, mer hälsosamma miljöer för människor att vistas i. Det är ledstjärnan i arbetet.
– Det finns många olika yrkesroller samlade här under samma tak. Den gemensamma nämnaren för alla är att vi tillsammans bidrar till ökad hållbarhet och bättre hälsa genom våra produkter. Det om något talar för att vi kan erbjuda attraktiva jobb, menar Niklas.

Lösningar i tiden
Redan 2016 presenterades förslag på en rad nya produkter som nu tillverkas i Kvänumfabriken. De nya luftbehandlingsaggregaten har fått helt nya anpassningar för ökad prestanda och en smartare design bland annat. De är också bland de mest energieffektiva som finns på marknaden.
– Vi arbetar uteslutande med lösningar som ligger i tiden och vi ger medarbetarna möjlighet att få vara med och utveckla morgondagens system för hälsosamma inneklimat. Vi är väl rustade idag kompetensmässigt, trots att vi måste konkurrera med varumärken som Volvo och Nevs, säger Niklas Tjäder.