Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Höjdare på skorstenar

Källreda Plåt & Smide är ett av få bolag som kan CE-märka skorstenar. Idag drivs familjeföretaget av tredje generationen.

Källreda Plåt & Smide har tillverkat och monterat industriskorstenar sedan början av 1970-talet. Familjeföretaget startades av Georg Magnusson som 1951 köpte smedjan i Källreda och utförde arbeten åt bönder, byggnadsplåtslageri och diversearbeten under firmanamnet Magnussons Hovslageri & Smidesverkstad.

Under 1960-talet började Georg samarbeta med sotare i Kronobergsregionen och arbeta med insatsrör i villaskorstenar. 1968 fick företaget sitt nuvarande namn och i början av 70-talet startades tillverkningen av stålskorstenar som har blivit företagets huvudsysselsättning.

– Sedan dess har vi tillverkat och monterat mer än 2.000 stålskorstenar från Ystad i söder till Kiruna i norr, säger Peter Magnusson, som sedan 2012 driver företaget som hans farfar startade.

– Vi köper all plåt platt och valsar den själva. Vi kan även ombesörja ytbehandling av skorstenarna. Tillsammans med kunden går vi igenom vilka krav och önskemål som finns, samt hur arbetet ska utföras för att det ska bli rätt från början. Det är en del av vårt kvalitetstänk, fortsätter han.

Kvalitetskraven inom branschen ökar hela tiden. Från den 1 juli 2014 finns det till exempel EU-beslut på att alla stålkonstruktioner ska vara certifierade (CE-märkta). Källreda Plåt & Smide är bland de första bolagen i Sverige som kan CE-märka skorstenar.

Efterfrågan på skorstenar är relativt konstant och bland kunderna finns flera energiföretag.

– En av de högsta skorstenarna (67 meter) vi tillverkat och monterat är för Händelöverket, E.ON:s kraftvärmeverk som försörjer Norrköping och Söderköping med värme och varmvatten och levererar processånga till Agroetanol, som framställer etanol. Ett annat exempel är en ventilationsskorsten till Vimmerby Energi och Miljö, som stod färdig i somras med en höjd av 60 meter.

Hållbar lönsamhet och öppen arbetsmiljö
Sedan i år erbjuder Källreda Plåt & Smide även försäljning och installation av solpaneler. Det är en småskalig elproduktion som fortfarande är i sin linda, enligt Peter Magnusson, men som han tror kommer att växa framöver. Satsningen på solpaneler är helt i linje med företagets starka miljöprofil.

– Affärsmässiga krav ska inte bara ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt utan även vara ekologiskt motiverade. Vi ser gällande miljölagstiftning som minimikrav och har som mål att överträffa lagkraven. Lönsamheten ska vara miljömässig, långsiktig och uthållig.

Idag har företaget en omsättning på cirka 9,5 miljoner och sex anställda. Det är en arbetsplats där de anställda kan utveckla sin potential i en öppen och inspirerande arbetsmiljö.

– Vi är övertygade om att alla människor har rätt att bedömas utifrån sin egen person och sina egna handlingar, inte utifrån härkomst, grupptillhörighet, kön eller sexuell läggning, avslutar Peter Magnusson.