Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Hoppet om en hållbar sjöfart

Hoppet om att kunna utveckla och bidra till en hållbar sjöfart lyser klart hos Stena Line. Att vara en aktiv aktör som verkar för en hållbar utveckling omfattar mycket mer än miljösatsningar för Stena Line, som även fokuserar på att göra samhällsnytta genom att koppla ihop regioner, bidra till fler jobb och ökad integration.

Det finns många exempel som indikerar var Stena Line står när det gäller hållbarhetsfrågor. Av tradition så tenderar dessa att kretsa kring miljönytta, och här är Stena Line fortfarande Europas och kanske även världens mest framträdande rederi. De senaste årens investeringar för att möjliggöra metanoldrift, batteridrivna fartyg samt investeringar i landström är bara några exempel.
Samtidigt har Stena Line en nyckelroll att spela när det gäller ekonomisk tillväxt och social utveckling. Stena Line bidrar ju till att koppla ihop regioner, minskar avstånd och ökar möjligheter för fler att resa tack vare det breda linjenätet. Social hållbarhet och inkludering handlar mycket om att öppna större arbetsmarknadsregioner. För Stena Line handlar det även om att minska avståndet mellan människor.

Tydlig social hållbarhet
Den sociala aspekten blir extra tydlig i den fortsatta utvecklingen av linjen Karlskrona – Gdynia. Linjen är en av Stena Lines mest expansiva med en årlig tillväxt på upp till tio procent sedan många år tillbaka. De tre fartygen Stena Vision, Stena Spirit och Stena Baltica står tillsammans för ett passagerarantal på cirka 700.000 per år, omkring 120.000 personbilar och 155.000 fraktenheter.
– En stor del av tillväxten av passagerare kan direkt kopplas till att människor i Polen får det bättre och därav ökar resandet. Samtidigt är vi svenskar mer intresserade av att åka till Polen och en stor del av det kan kopplas till det arbete som vi inom Stena Line gör för att marknadsföra regionen, säger Monica Strandhag, som är Trade Manager för Karlskrona – Gdynia.

Kan bli nya fartyg
Det börjar bli aktuellt att se över tonnage för framtiden. Stena Vision och Stena Spirit är förvisso i gott skick efter att ha renoverats i flera omgångar men kommer så småningom bytas ut.
– Stena Line har investerat i nybyggda fartyg som kommer att levereras inom några år, men om dessa kommer att trafikera rutten Karlskrona – Gdynia är ännu inte bestämt. Det kommer dock att bli fråga om att successivt byta ut nuvarande tonnage och då finns alla möjligheter att få en ännu bättre hållbarhetsprägel på linjen, menar Monica Strandhag, som långsiktigt räknar med fortsatt expansion på linjen.
Beroende på hur marknaden utvecklas kan det bli aktuellt med större och nyare färjor på Polenlinjen, något som i så fall stärker hela Blekingeregionen.