Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Hotell som väcker känslor

Gävleborna har all anledning att vara stolta över stadens utveckling. Att det finns stora expansionsplaner kan man snabbt dra slutsatser om med byggkranar lite varstans i staden. Såväl privata som offentliga aktörer investerar, och mitt i utvecklingen står Winn Hotel Group. I grunden är det ett Gävlebaserat företag som finns representerat på många platser runtom i Sverige via sina anläggningar.

De senaste årens utveckling inom Winn Hotel Group visar en trend som pekar rakt uppåt. Att under de senaste fyra åren investera i lika många nybyggda hotell vittnar om en stark framtidstro som koncernchefen Anders Junger också gärna understryker:
– Vi bygger inte en hotellkedja utan en hotellkänsla. Vi sätter olika varumärken på hotellen, men en gedigen hotellkänsla är det viktigaste. Tack vare den kan vi vara unika och fortsätta göra bra affärer. Vi värdesätter varje medarbetares unika kompetens och vi tar vara på detaljer som förgyller.
Anders har varit med och personligen beslutat kring många av de detaljer som gästerna kan uppmärksamma på anläggningar som exempelvis prisbelönta Radisson Blu Riverside Hotel på Lindholmen i Göteborg.

Unik hotellkänsla
Anders Junger blev koncernchef för Winn Hotel Group för tolv år sedan. Dessförinnan hade han ägnat tio år åt att vidareutveckla och driva anrika Bjertorp Slott på Varaslätten. Redan då hade han ett gott öga till detaljer och började tidigt fundera kring vilka värden som tillsammans skapar en unik hotellkänsla.
– En unik hotellkänsla är en känsla som dröjer sig kvar hos gästerna även efter vistelsen, och som i sig kan bli en ny reseanledning. Att skapa just en sådan känsla var en dröm som jag tog med mig till Winn, säger Anders, som tillsammans med engagerade hotellchefer och andra medarbetare inom Winn har bidragit till att förverkliga drömmen i samtliga anläggningar under gruppens paraply.
Winn Hotel Group grundades 1991 och hade en stark tillväxtambition från start. Man beslutade att jobba med en multibrandstrategi, vilket för företaget innebär att anpassa varumärket till den miljö och stad som hotellet befinner sig i, och dess produkt.
– Just nu jobbar vi med fyra olika varumärken, dessa är Radisson Blu, Park Inn, Choice Clarion och Quality och våra tre egna möteshotell, inflikar Anders.
Det ursprungliga namnet var Software Hotels, eftersom man ville understryka att det är människan som står i centrum. Den ambitionen lever fortfarande och omfattar både medarbetare och gäster, men namnet Software har man lämnat tillbaka till mjukvarubranschen.

Fortsatt mjukvarufokus
När Anders började sin bana som koncernchef omfattade gruppen 14 hotell. Efter att ha gjort en noggrann avvägning beslutades det att fem enheter skulle säljas och resterande uppgraderas genom renovering av bland annat interiör och upprustad fasad. Det allra viktigaste var fortfarande de kärnvärden som företaget hade grundats på, nämligen mjukvaran med människan i centrum.
– Personalen är det viktigaste vi har. De är vår främsta konkurrenskraft, menar Anders. För att de ska göra ett bra jobb måste de känna sig trygga i sina roller, känna sig sedda och uppmärksammade. Det leder i sin tur till ökad delaktighet. Vi arbetar utifrån att vår personal är kärnan och det är oberoende av vilka hårdvaruinvesteringar vi gör.
Inom Winn Hotel Group har man etablerat ett eget koncept som kallas för PEGA, och som står för Personlighet, Engagemang, Glädje och Affärsmässighet. PEGA fungerar som fyra hörnstenar för all fortsatt utveckling inom gruppen och all personal arbetar med det som sitt mantra.

Stadens hotell
I Gävle går man under epitetet Stadens hotell, där Gävleborna ska känna sig extra välkomna och där hotellet är en naturlig mötesplats i centrum.
– Det ska kännas att en del av Gävles själ bor i Clarion Hotel Winn i Gävle, säger Anders Junger. Det söker vi åstadkomma genom att ha en lokal prägel på hotellet. Gävleborna väljer gärna att äta gott på Brasserie Absint, som också gästas av långväga gäster som bor på hotellet. Vi satsar på att bygga in mycket värme i alla våra hotell och det märks tydligt i Gävle.