Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

HSB arbetar konsekvent för att öka bostadsbyggandet

HSB har under snart ett sekel tagit ansvar för samhällsutvecklingen i Sverige. Tillsammans med sina medlemmar utvecklar och driver HSB långsiktiga bostadsprojekt både i stads- och lantmiljö. Att enbart utveckla i storstadsområden är inget för en bostadsorganisation som tror på det goda boendet idag och i framtiden.

HSB skiljer sig från många andra bostadsutvecklare genom att aktivt och långsiktigt förvalta det man bygger. När många andra väljer att sälja stannar HSB kvar. Det är grundbulten i hela verksamheten. Så kommer det också att vara i framtiden, även om HSB nu även satsar på att bredda verksamheten och bygga hyresrätter.

På temat hållbart
HSB har mycket på gång över hela Sverige. Sedan en tid tillbaka satsar HSB som nämnt inte enbart på bostadsrätter utan även på nyproduktion av hyresrätter. Det gör man för att öppna möjligheter för fler att bo bra och kunna välja själv kring sitt boende. I södra Norrland, som för HSB omfattar Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, pågår flera spännande projekt i HSBs regi. Det är både hyres- och bostadsrätter.
– Vi arbetar konsekvent för att öka bostadsbyggandet, skapa ett hållbart boende och få till stånd ett stöd för bosparande, bekräftar Christer Berglund, som är vd för HSB Södra Norrland.
På temat hållbart hamnar bland annat att bygga på mindre orter och i olika prisklasser. Här sticker HSB verkligen ut hakan med flera projekt bland annat i Bollnäs, Sandviken och Härnösand.

Vill bygga mer
Enligt Christer Berglund finns det även ett antal projekt på gång i Sundsvall, men än så länge är det för tidigt att gå ut med information kring dessa.
Det som dock är intressant är att HSB skannar marknadens behov noga och har för avsikt att utveckla bostäder som verkligen eftertraktas i Sundsvall med omnejd. Tankarna går nog för många då direkt till yteffektiva lägenheter som passar som första boende eller för studenter, eftersom Sundsvall är en växande studentstad.
– Att hitta sätt att bygga på som möjliggör för att fler ska kunna bo i nyproducerade bostäder är både intressant och helt nödvändigt, säger Anders Wallner, vice vd HSB Södra Norrland, samt ansvarig för nyproduktion i området.
HSB har redan idag mycket att förvalta i Sundsvall med projekt i flera områden. Solgläntan var det senaste färdigställda projektet med inflyttning för ett år sedan. Då stod 35 nyproducerade bostadsrätter klara ovanför Norra kajen med vacker utsikt över staden. Att de gick åt snabbt är knappast förvånande.

Det goda boendet i framtiden
Det goda boendet betyder för HSB att hållbarhet genomsyrar boendet i alla skeden. HSB är en samhällsbyggare och som sådan fokuserar man mycket på klimatsmarta val, resurssnåla alternativ och inte minst hållbara tjänster och produkter över tid. Det innebär att förvaltningstjänsterna likväl som materialvalen vid nybyggen ska vara hållbara.
I framtiden kommer det att bli ett ännu större fokus på att bygga hållbart, och då omfattas inte bara miljömässig hållbarhet. Att bygga för fler målgrupper och anta ett mer inkluderande tankesätt kommer att vara lika med konkurrenskraft framöver. HSB tar stora kliv på området redan nu och det goda boendet är en produkt som består.