Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

HSB bygger miljöklassat trygghetsboende i Skiljebo

Medlemsägda HSB fortsätter att bidra till Västerås utveckling som attraktiv boendekommun. Som ett av de större byggföretagen i regionen står HSB för en stor del av den aktuella nybyggnationen med målet att producera omkring 50-75 nya lägenheter i Västerås per år. En viktig aspekt är att anpassa boendet till alla målgrupper, något som HSB vill förtydliga i kommande projekt.

HSB uppmärksammar befolkningstrenden och skapar morgondagens bostäder därefter. Sveriges åldrande befolkning ställer helt andra krav på boendet idag än för bara tio år sedan. Som svar på en allt högre efterfrågan bygger HSB sitt första trygghetsboende i Skiljebo i östra Västerås, samtidigt som utvecklingen av HSB:s bestånd på Öster Mälarstrand fortsätter.

Något alldeles extra
Byggchef Magnus Larsson berättar att trygghetsboendet i Skiljebo kommer att bli något alldeles extra. Två punkthus på nio våningar, omfattande totalt 62 lägenheter, kommer att bindas ihop med en gemensam bottenvåning. Det kommer att vara liv och rörelse i huset med bibliotek, café och trygghetsservice via Hjärtpunkt Skiljebo.
– Samtidigt som vi uppfyller alla krav på trygghetsboende i det nya projektet håller vi det även öppet för andra som kan vara intresserade av att bosätta sig här. I dagsläget har vi redan sålt över två tredjedelar av lägenheterna, som håller en genomgående hög standard och dessutom ligger mycket bra till alldeles intill torget i Skiljebo, upplyser Magnus Larsson.
Alla nya bostäder byggs enligt Miljöbyggnad nivå Silver eller högre. Båda husen ska stå klara hösten 2015 och inflyttning sker successivt. I dagsläget är det fortfarande för tidigt att sia om huruvida det blir silver eller guldklass på trygghetsboendet rent miljömässigt, men att det blir ett toppmodern boende med högsta tillgänglighet är solklart.

Det goda boendet
Magnus Larsson beskriver Västerås som en välplanerad stad där man satsat på förtätning. Ur ett samhällsperspektiv är det mycket bra, med bättre tillgänglighet och socialt engagemang som några uppenbara fördelar.
– HSB har för avsikt att vara med och utveckla framtidens Västerås. Vi arbetar mycket medvetet med miljöfrågor och överträffar Boverkets krav på sunda och energisnåla hus, bland annat. Det befäster vår ambition som också understryks genom mottot ”Det goda boendet”.
Magnus Larsson nämner också att HSB följer nya byggtekniker med intresse. Träbyggnationer är intressanta, men i dagsläget har HSB inga sådana planer för Västerås.