Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

HSB har stora planer för Kalmar

Intresset för sommarstaden Kalmar blir allt större – och med det ökar samtidigt trycket på bostadsmarknaden. Att det i Kalmar finns fantastiska möjligheter för förtätning med byggklar mark i centrum ger ett mycket fördelaktigt utgångsläge. Det är något som HSB uppmärksammat och starkt exemplifierar i nuvarande och planerade nybyggarprojekt.

Sveriges minsta universitetsstad får snart ett rejält tillskott av nya, toppmoderna och attraktivt placerade bostäder mitt i city. Stora planer har satts i verket ett par år efter det att konsortiet HSB, Skanska och KF Göta vann markanvisningstävlingen avseende norra Kvarnholmen tillsammans med White arkitekter.
– Området har verkligen en fantastisk potential, bekräftar Ulf Bernefalk, projektchef på HSB.

En av Kalmars största samhällsbyggare
HSB ska tillsammans med övriga aktörer i konsortiet utveckla norra Kvarnholmen, som ligger ett stenkast från Domkyrkan och något kvarter från havet, till ett levande bostadsområde med lägenheter i olika upplåtelseformer.
Först ut blir ett hundratal hyresrätter i kvarteret Gesällen, som med byggstart nästa år kommer att efterföljas av kvarteret Muren där man i första skedet planerar för bostadsrätter. Området kommer dessutom att lyftas med kommersiella verksamhetslokaler. Det planeras bland annat för en ny livsmedelsbutik och intresset har varit stort sedan projektstarten gällande utveckling av nya handelsytor.
– Ett hundratal nya hyreslägenheter är en mycket stor satsning i en stad av Kalmars storlek. Att vi dessutom ska bygga bostadsrätter och parallellt kompletterar med andra projekt runtom i staden gör oss till en av Kalmars största samhällsbyggare, säger Ulf Bernefalk.

Högtryck för miljöklassat
Parallellt med utvecklingen av de nya kvarteren i norra Kvarnholmen har HSB tidigare i år tagit första spadtaget för 44 nya bostadsrätter i kvarteret Oljeväxten i södra delen av staden. Här börjar Brf Linblomman ta form, och vid årsskiftet beräknas taket finnas på plats. Flera av bostadsrätterna är redan sålda, och det väntas bli ett ännu högre tryck i samband med att projektet uppmärksammas i regionen.
– Det är klart att intresset är stort för moderna lägenheter med öppen planlösning och balkong i söderläge, kommenterar Ulf Bernefalk, som också tillägger att alla nya fastigheter som HSB utvecklar uppförs enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, där man satsar på att nå nivå Silver eller högre.
Miljöinvesteringarna tar inte slut där. Gesällen kommer även att ha bilpool och nya bostadsområden förses med laddstolpar för elbilar från början.

Bra för universitetsstaden Kalmar
Den sociala hållbarhetsaspekten är minst lika viktig som de oftast mer uppmärksammade ekonomiska och miljömässiga vinsterna. HSB tar ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna genom att planera för blandade upplåtelseformer, det ökar integrationen enligt Bernefalk.
– Det har inte byggts något nytt i centrum på många år, så nog är våra projekt välkomna tillskott i en tillväxtbenägen stad, menar han. Eftersom att vi kan erbjuda nyproducerade bostäder så kommer flyttkedjorna igång igen, och det är bra för Kalmar som växande universitetsstad.