Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

HSB ser hållbart bostadsbyggande som sitt ansvar

I snart ett sekel har HSB strävat efter att bygga hållbara bostäder för hela livet. Den medlemsägda organisationen är en av Sveriges största aktörer när det gäller utveckling av bostadsrätter. Vad många kanske inte vet är att organisationen med tiden också har blivit landets största förvaltare av hyresrätter.

Att HSB har utvecklats så kraftigt som hyresvärd har sin naturliga förklaring i att man med åren har köpt på sig samt även byggt nya hyresbestånd för att kunna möta en växande efterfrågan. Idag finns en ökad rörlighet över boendeformerna som skiljer sig mot tidigare. HSB:s medlemmar efterfrågar även andra boendeformer än bostadsrätt. Det klingar också bra med HSB:s ambition om att vara en samhällsutvecklare som står för hållbara bostäder livet ut.
– Under de senaste åren har vårt fokus på hyresrätter blivit skarpare. Det är inte alla medlemmar som har möjlighet att köpa en bostadsrätt under en given tid, och då är hyresrätten ett bra alternativ. Ofta kan man börja med en hyresrätt inom föreningen för att med åren bygga upp ett sparkapital som möjliggör köp av en egen bostadsrätt, förklarar Anders Högelius, verksamhetschef inom Medlem och marknad inom HSB Sydost.

HSB:s ansvar
HSB ger en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden, något som med tiden har blivit svårare för en allt större målgrupp. Att bygga bort bostadsbristen handlar inte enbart om att bygga mer och att bygga snabbare, utan att även kunna bygga och planera för alla.
– HSB har givetvis ett ansvar för att bygga bort bostadsbristen, fortsätter Anders Högelius. Vi har cirka 550.000 medlemmar fördelade på 29 regionföreningar och sysselsätter omkring 4000 medarbetare nationellt. Med det kommer naturligtvis också ett ansvar för den hållbara samhällsutvecklingen i Sverige.
I kvarteret Garvaren i Karlskrona planerar HSB för byggnation av bostäder i blandade upplåtelseformer. Den ena delen av tomten är öronmärkt för utveckling av en bostadsrättsförening, och den andra kommer att bli hyresrätter. Det finns dessutom redan en grannfastighet med hyresrätter som HSB förvaltar i området.

Alla aspekter av hållbarhet
Projektet i kvarteret Garvaren understryker att HSB med sin i grunden starka kunskap och erfarenhet av bostadsrätter vågar satsa på hyresrätter. Det smälter väldigt väl in i ett område där det redan finns hyresrätter och HSB:s byggnation blir en förlängning av det. Ett stenkast bort äger HSB dessutom ytterligare en tomt som tidigare var hem för en vårdcentral. I området finns fortfarande planer på nya bostäder som tidsmässigt kommer att byggas efter kvarteret Garvaren.
– Det är spännande att vi jobbar med utveckling av flera bostadsområden samtidigt i Karlskrona. Vi hoppas på att kunna säljstarta Garvaren redan till våren 2017. Det handlar då om 45 hyresrätter och 54 bostadsrätter, upplyser Anders Högelius.
HSB bygger i enlighet med den svenska standarden Miljöklassad byggnad nivå Silver. Det signalerar också ambitionen om att bygga hållbart, där HSB sluter cirkeln genom att satsa på alla aspekter av hållbarhet.