Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

HSB utvecklar både naturnära och mitt i city

HSB har som ambition att vara en samhällsutvecklare som står för hållbara bostäder livet ut. Den ambitionen är tydlig i Jönköping, där HSB Göta projekterar för minst tre större bostadsprojekt varav ett med citynära premiumläge.

Jönköping står inför en spännande utveckling som bostadsort. Allt fler bostadsprojekt har börjat komma igång, och bland de mest idoga byggherrarna finns HSB. Genom att planera för blandade upplåtelseformer säkrar HSB möjligheter för att skapa levande stadsdelar präglade av mångfald och integration.

Utvecklar Samsetområdet
Bland Jönköpings mest attraktiva bostadsområden finns Samset. Det är ett lummigt naturnära område där HSB i skrivande stund planerar utöka med både bostadsrätter och hyresrätter. Det blir närmare bestämt 62 bostadsrätter och 32 hyresrätter i nuvarande etapp, men mer finns planerat för framtiden.
– Det finns ett stort behov av både bostadsrätter och hyresrätter. Även om vår främsta uppgift är att bygga bostadsrätter så kommer vi även att utöka beståndet av hyresrätter genom både nyproduktion och förvärv av befintliga fastigheter. Det ser HSB som ett viktigt bidrag till att bygga bort bostadsbristen, säger Jenny Lundell, marknadschef HSB Göta.
Dessutom bygger HSB även ett antal villor i Samsetområdet för att blanda bebyggelsen ytterligare.
– Att det ska finnas ett boende för alla är den främsta ambitionen för HSB generellt och det visar vi med utvecklingen i Samsetområdet. HSB har byggt här under minst tio års tid och nu är vi på femte etappen med de nya villorna, tillägger Jenny Lundell.

80 nya bostadsrätter i Bankeryd
Cirka en mil utanför centrala Jönköping ligger Bankeryd, som precis som Samset är ett grönt och naturnära bostadsområde. Här planerar HSB för ett antal tvåvåningshus med yteffektiva två- till fyrarumslägenheter för en blandad målgrupp.
Än så länge är inget spikat, och försäljningen är ännu inte påbörjad, men Jenny Lundell är mycket hoppfull inför områdets utveckling.
– Det kan bli upp till 80-talet nya bostadsrätter inom några år, beroende på hur intresset ser ut. Det är helt klart ett välkommet tillskott i expansiva Jönköping.

Förtätar i centrum
HSB bygger även mitt i staden. Alldeles inpå Vätterns södra strand på Liljeholmen i centrala Jönköping projekteras det för en förtätning på Mellangatan med 48 nya bostadsrätter i Brf Fågeln. Byggstarten förväntas bli under våren, och det handlar om rymliga lägenheter på mellan två och upp till fem rum och kök.
All nyproduktion inom HSB byggs efter det svenska systemet Miljöbyggnad nivå Silver. Den viktigaste aspekten bakom det, utöver samhällsansvaret, är att HSB bygger långsiktigt för eget förvaltande. Det ska därmed vara hållbart ur alla perspektiv – samtidigt som man måste bygga i en snabbare takt än tidigare. Nu närmast handlar det om att hjälpa till för att bygga bort Sveriges bostadsbrist.