Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

HSB vågar satsa på nytänkande

HSB vågar gå sin egen väg och storsatsar nu på bostäder för en yngre målgrupp och förstagångsköpare i Växjö. Det är ett välkommet tillskott i den växande universitetsstaden, samtidigt som satsningen också är en viktig del av HSBs vision som samhällsbyggare.

I Södra Stationsområdet i centrala Växjö bygger HSB tillsammans med ett antal andra aktörer ett helt nytt kvarter. Det blir sammantaget ett rejält tillskott av nya bostäder i olika upplåtelseformer, utföranden och storlekar. Samtidigt pågår andra spännande projekt runtom i staden, bland annat intill Räppe kanal där HSB precis har färdigställt ett 20-tal toppmoderna lägenheter med utsikt över vattnet.

Rustar för en hållbar framtid
Utvecklingen i Södra Stationsområdet är av mycket stor betydelse för Växjö, som med fortsatt tillväxt i nuvarande takt kan räkna med ett invånarantal på omkring 100 000 om några år. Bostadsbristen gör sig dock påmind och här vill HSB kunna göra ännu större skillnad i framtiden. I Södra Stationsområdet bygger HSB i två etapper varav den första omfattar 81 yteffektiva, prisvärda bostadsrätter i Brf Eldaren. Totalt handlar det om upp till 150 nya bostäder i båda etapperna.
Projektet är ett mycket bra exempel på hur HSB rustar för en hållbar framtid. Att bygga långsiktigt hållbart handlar enligt Martin Stedt, verksamhetschef Medlem och Marknad, om mycket mer än miljöklassningar och hållbara materialval.
– Som samhällsbyggare ser HSB till alla hållbarhetsaspekter. Att vi lägger stor vikt vid social hållbarhet är speciellt tydligt i utvecklingen av Brf Eldaren, där vi redan från början hade som mål att skapa bostäder för den yngre målgruppen. Det prisvärda konceptet gör det möjligt för fler, och då framförallt yngre och förstagångsköpare, att köpa sin egen bostad. Det förstärks dessutom i just det här projektet genom att vi har ett samarbete med Swedbank som förenklar låneprocessen.
Samtliga bostadsrätter såldes under hösten 2014 och ungefär hälften av köparna var under 35 år. Det ser Martin Stedt som ett kvitto på att HSB lyckats attrahera en målgrupp som idag kanske inte har tagit sig in på bostadsmarknaden än.

Naturskönt vid Räppe kanal
Ett annat projekt av stor betydelse för Växjö som bostadsort är HSBs utveckling av det nya bostadsområdet vid Räppe kanal. Här finns nu 22 nya lägenheter fördelade i mindre flerfamiljshus i två plan med vacker träfasad i harmoni med trästaden Växjös anda. Området kännetecknas av ett lummigt lugn tack vare sitt natursköna läge, perfekt för den unga barnfamiljen till exempel.
Precis som Södra Stationsområdet speglar Räppe kanal HSBs ambition om att tillhandahålla ett gott boende för alla, under hela livet. Det har man strävat efter i drygt 90 år, och så kommer det att fortsätta även framöver när HSB utvecklar fler samhällsbyggarprojekt i såväl Växjö som i övriga Sverige.