Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

HSB välkomnar externa förvaltningsuppdrag i Jämtland

Jämtland kännetecknas av storslagen natur, ett stort antal mindre orter och relativt långa avstånd mellan dessa. Tankarna går gärna till stora naturområden och obebyggda ytor. Det är en bild av Jämtland, men det finns även en annan bild och det är den av den växande staden Östersund, där allt fler vill bo och arbeta.

Det jämtländska landskapet har sina fördelar. HSB äger och förvaltar ett stort fastighetsbestånd i Jämtland, varav det största finns i Östersund. Det finns även ett stort intresse av att förvärva och bygga nytt i staden, och HSB söker just nu efter lämplig mark för att stärka och vidareutveckla i första hand bostadsbeståndet i Östersund.

Välkomnar fler förvaltningsuppdrag
En konkurrenskraftig och hållbar marknad bygger inte bara på nya projekt. Det är lika viktigt att förvalta befintliga fastigheter på ett lönsamt sätt. Det vet man på HSB, som inte enbart förvaltar egna fastigheter i Jämtland. Inom bolaget finns mycket kunskap som kan lyfta förvaltningen till en ny nivå inom andra fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.
– Vi tar oss gärna an andra fastighetsbolags bestånd för förvaltningsuppdrag. Det har vi gjort under många år i Jämtland och nu vill vi vidareutveckla våra samarbeten inom den här kategorin, säger Willy Runnzell, affärsområdeschef i Jämtland på HSB Södra Norrland.

Förenar lokalt med digitalt
HSB är ett av få bolag som verkligen är lokalt förankrat och som styrs av lokala representanter. Det kan med fördel förenas med en digital utveckling, där det bästa från två världar ger ännu bättre konkurrenskraft för Jämtland.
– Beslut som rör utvecklingen i Jämtland bör rimligtvis tas av människor som bor och verkar här, som känner regionen och som månar om det lokala. Vi vill utvecklas mer digitalt inom HSB, men det ska inte ersätta den lokala representationen. Vi kan däremot använda digitala verktyg för att underlätta kommunikationen med våra kunder, säger Willy Runnzell.
HSB har påbörjat sin digitala resa, liksom många andra fastighetsbolag i regionen. Det pågår även ett generationsskifte inom såväl HSB Södra Norrland som inom många bostadsrättsföreningar och hos fastighetsägare som kommer att kräva tillgång till ny teknik och nya sätt att arbeta. Det vill HSB lägga en bra grund för redan nu.