Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Human Search levererar konkurrenskraft med rätt kandidat

Dagens tuffa konkurrenssituation ställer enormt höga krav på företag och organisationer, inte minst när det gäller snabba omställningar och att kunna anpassa sig till nya situationer utan att tappa fokus. De flesta är nog medvetna om att världen snurrar allt fortare, affärer blir transnationella, företag globala. Eva Jacobson Weinefalk lever och verkar i förändringarnas hjärta – med sitt företag Human Search antar hon nya utmaningar för morgondagens skarpa kompetensbehov hos förändringsbenägna företag.

Human Search är en av marknadens mest flexibla partners när det gäller komplexa kompetensbehov. Inom en snäv tidsram tar Human Partner fram specialistkompetens och det till ett pris som motsvarar ungefär hälften av det som anses vara standard på marknaden.
Human Search är också ett kunskapsföretag som genom djupgående expertis i HR-frågor lokaliserar, identifierar och utvärderar specialistkompetens, inte minst när det gäller uppdrag för högre positioner.

Håller hög profil
Eva Jacobson Weinefalk etablerade verksamheten 2002, och företaget har vuxit explosivt sedan starten. Som renodlat headhunting-bolag är Human Search också unika i Sverige med sin speciella process, där själva identifieringen och verifieringen av kompetensen är helt avgörande för uppdragets utfall. På mycket kort tid har företaget lyckats etablera en stark närvaro över hela Skandinavien, med dotterbolag i Ryssland, Baltikum och Ukraina.
Human Search levererar tjänster som blir allt mer eftertraktade. Nyckelkompetens har aldrig varit så avgörande som idag, när vi står inför nya utmaningar med globala marknader och starka internationella relationer.
– Vi håller en hög profil, konstaterar Eva. Våra konsulter är välutbildade och följer de processer som vi byggt upp under åren. Man kan säga att vårt arbete är som ett hantverk, vi rekryterar mest specialister och chefer, och vi satsar alltid på att leverera ren konkurrenskraft. Då gäller det också att vi hittar de bästa.

Satsar på mångfald
På Human Search satsas det på mångfald, den rätta kompetensen kan finnas bland grupper som i vanliga fall kanske bortses. Kännetecknande för Human Search är att man hittar just rätt person, och det i rätt tid.
– Vi arbetar med alla branscher, och har avtal med de stora aktörerna i Sverige. Samtidigt har vi ett stort antal mindre aktörer som långsiktiga partners, vi kan hjälpa i stort sett alla som söker stärka sin organisation rent kompetensmässigt. Vi vet att personalen är företagens främsta styrka, det är precis det som vår verksamhet bygger på, menar Eva Jacobson Weinefalk.

Expanderar i Europa
Som sann entreprenör i grunden har Eva Jacobson Weinefalk även startat de framgångsrika företagen Svensk Mediarekrytering och Sales Finder.
– Vi är mitt i en kraftig expansionsprocess, vi sjösätter nu ett lokalkontor i Polen i den första etappen. Vi har även lanserat ett nytt koncept kring rekrytering där vi tillsätter s.k. Human Executives, som är en attraktiv tjänst i sig själv, avslöjar Eva avslutningsvis.