Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Hur ska företagen i Norrland bli ännu starkare?

Affärsliv w3 har koll på vad som kännetecknar det typiskt norrländska företaget. Med tillgång till över 4000 företagsanalyser kan man med rätta titulera sig som specialist på området. All kunskap som alstrats under dessa analyser kommer norrländska företag till gagn genom affärsutveckling, kompetensutveckling och mentorskap.

Pär Dunder, vd och grundare av Affärsliv w3, har lång erfarenhet av att etablera och driva framgångsrika företag. Som uppvuxen i en företagarfamilj har han alltid haft entreprenörskapet nära inpå livet, med mycket människor och aktiviteter omkring sig.
Redan som liten började Pär bygga upp en god social förmåga. Det blev ett naturligt steg för att satsa på en karriär inom det militära, där han fick med sig mycket kunskap om ledarskap och att motivera människor. Något som alla företag också behöver.

Vad är främsta fokus för Affärsliv w3?
– Det finns många entreprenörer som har riktigt bra idéer, och som även har kraft och visioner för att driva sina företag framåt. Dock kan alla företag behöva lite hjälp på traven ibland. Jag har under mitt yrkesliv kommit fram till att allt bygger på försäljning. Om ett företag ska lyckas måste försäljningsorganisationen vara på topp – eftersom 100 procent av ett företags inkomster kommer från försäljning. Därför riktar vi ofta våra insatser mot att stärka försäljningen och alla delar kring det, det vill säga allt som behövs för att försäljningsorganisationen ska fungera med starka team, bra ledarskap och god kommunikation genom hela företaget, förklarar Pär.

Det är alltså den lyckosamma föreningen av den sociala förmågan med ett brett kontaktnät, ett starkt ledarskap och en välutvecklad försäljningsorganisation som skapar framgångsrika företag?
– Det är att förenkla en mycket komplicerad utvecklingsprocess som alla företag måste gå igenom, men ja, i stora drag. Alla företag – även de som går bra och till synes mår bra, kan dra nytta av tillväxtorienterad rådgivning. Det kan vara i samband med lansering av nya produkter eller tjänster, vid förändringar som generationsskiften eller vid förändrad marknadssituation. Oavsett anledning så är arbetet med att skapa förutsättningar för ökad försäljning alltid nyckeln till framgång.

Hur kan Affärsliv w3 bidra till ökad försäljning och därmed också ökad lönsamhet i norrländska företag?
– Affärsutveckling, kompetensutveckling och mentorskap. Det är vårt erbjudande, och det grundas på över 4000 företagsanalyser som gjorts över hela Sverige. När vi levererar utbildning till exempel, så tar vi de bästa utbildningarna till Norrland. Inom affärsutveckling har vi en princip att alla kunder vi jobbar med ska analyseras grundligt oavsett hur vårt samarbete kommer att se ut senare. Man kan säga att vi undersöker möjligheterna för företagen att klara en tillväxtutmaning, baserat på ledarskap, visioner och målbilder. Förvånande ofta vet företagen inte riktigt vart de vill. Vi stöttar och coachar styrelser, ägare, ledningsgrupper och verkställande direktörer i det arbetet. Vi jobbar med skuggstyrelser, personlig coachning och mentorskap – och kan till och med vara en del av styrelsearbetet om det behövs. Allt handlar om att lägga en bra grund för tillväxt. Vi ska vara en kraft för att tillsammans med företagen utveckla ett starkare Norrland, helt enkelt.