Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Husvärden i framgångsrikt hållbart samarbete

Anrika Krokslätts Fabriker anlades redan i slutet av 1800-talet som textilfabrik. Precis som målsättningen var då – att bedriva en långsiktig verksamhet med fokus på hållbarhet i det att många människor fick arbete i fabriken och därmed tryggade sin försörjning – fortsätter Husvärden AB nu att tänka långsiktigt hållbart i utvecklingen av området.

Det är tuffa miljömål som ska uppfyllas för hela området, omfattande befintliga Krokslätts Fabriker och den nya gröna stadsdelen Krokslätts Fabriker Söder inklusive den nya kontorsbyggnaden ”K 21”. Husvärden satsar på att halvera energiförbrukningen i hela beståndet redan till 2015, vilket är 35 år tidigare än regeringens energibesparingsmål som satts för 2050.

Framgångsrikt samarbete
– Omställningen är ett resultat av samarbetet vi inledde med Bengt Dahlgren AB för fem år sedan då vi fick förfrågan om vi kunde bygga en fastighet enligt gällande regler för Green Building. Under projektets gång insåg vi snabbt att vi skulle överträffa målen för Green Building som ligger på en energiförbrukning om 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Här hamnade vi istället på en årsförbrukning på under 50 kilowattimmar, vilket inspirerade oss inför kommande projekt, berättar Husvärdens vd Lennart Larsson.
Med hjälp av Bengt Dahlgren AB sökte Husvärden medel från Delegationen för hållbara städer 2009, och fick först ett visst planeringsbidrag och därefter medel för innovativa energilösningar samt vatten och grönska.
– Det hela utvecklade sig precis så som vi hade för avsikt vilket i sin tur möjliggjorde utvecklingen av den nya gröna stadsdelen mellan Göteborg och Mölndal, det vill säga Krokslätts Fabriker Söder, kommenterar Berth Olsson, vice vd på Bengt Dahlgren AB.

En stad i staden
Krokslätts Fabriker Söder ska bli en blandstad, en liten stad i staden, där bostäder och verksamhetslokaler delar utrymme. Berth Olsson understryker att området kommer att kännetecknas av mångfald och integration, där hållbarhetsvisionen tydliggörs på flera plan.
– Det blir i allra högsta grad en klimatsmart livsstil med alla förutsättningar för hållbart resande med kollektivtrafik och cykelstråk, samtidigt som husen blir bland marknadens mest energisnåla.
– Vi bygger 200 nya bostäder med beräknad inflyttning redan hösten 2014, fortsätter Lennart Larsson. Vi har valt hållbara material med mycket glas som tillåter maximalt nyttjande av dagsljus. Att vi använder glas innebär inte en ökad energiförbrukning som man annars kan tro. Vi har verkligen tänkt på allt och byggt bort problematiken från början. Med dubbla glasväggar når vi en mycket låg energiförbrukning, ett mindre belysningsbehov och lägre driftskostnader.
I anslutning till bostäderna byggs verksamhetslokaler samt den nya miljöklassade kontorsbyggnaden ”K 21”. I framtiden kommer området att vara som ett eget litet samhälle med egna restauranger, bank, gym och butiker.

Tydlig roll i stadens utveckling
Husvärden är en av grundarna av Sweden Green Building Council (SGBC). Alla nyproducerade fastigheter är Green Building- och Miljöbyggnadsklassificerade.
– Vi ser att vi har en tydlig roll i stadens utveckling och vi är det enda privata företaget i Sverige som fått bidrag för att bedriva projekt inom hållbar utveckling. Vi har tagit emot studiebesök från hela Sverige och vi delar med oss av vår kunskap internationellt. Vi har bland annat varit i Abu Dhabi där vi informerat om vårt sätt att tänka och de tekniker vi använder. Vi kommer att fortsätta informera och sprida kunskap om hållbart byggande, vi ser det som en av våra huvuduppgifter som samhällsbyggare, avslutar Lennart Larsson och Berth Olsson.