Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

HWQ renoverar vatten- och värmerör utan rivning

Affärsidén hos HWQ Relining Systems AB i Solna är att renovera vatten- och värmerör utan rivning och med samma kvalitet som vid installation av nya rör.
Företaget bildades 2007 av Stefan Håkansson, Gustav Wijkander och Fredrik Quistgaard.

HWQ har utvecklat ett eget, patenterat, system för relining av dricksvatten- och värmerör. Både maskinpark och styrprogram är specifikt framtagna för en noga kontrollerad reliningsprocess. Reliningsmaterialet, som är kiselbaserat, är utvecklat i Sverige och produceras i en ISO-certifierad fabrik.
Relining innebär att ett nytt rör skapas inuti ett befintligt rör. Relining av avloppsstammar har förekommit i flera år, relining av system med mindre dimensioner (vatten- och värmerör) är däremot nyare.

Jobbar med förbättringar
– Vår styrka är att vi utvecklar mycket själva. Vi jobbar mycket med förbättringar, vilket gör att vi ligger i framkant både teknikmässigt och produktionsmässigt, säger Stefan Håkansson, vd på HWQ.
Många fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommunala fastighetsbolag tar idag beslut om sina rör utan att ha undersökt dem. De går istället på tidigare erfarenheter, magkänsla och antaganden.
HWQ kan med sina högupplösta fiberoptikkameror filma insidan av rör och stammar och på så sätt ge ett gediget, faktabaserat beslutsunderlag.
I skrivande stund utför HWQ ett projekt för en bostadsrättsförening i Mölndal, som har beställt relining av sina kall- och varmvattenstammar i cirka 90 lägenheter. I entreprenaden ingår det även installation av invändig varmvattencirkulation i befintligt varmvattenrör.

Ingen konkurrens
Inriktningen hos HWQ är ganska nischad och i dagsläget har företaget inga konkurrenter i Sverige. Det beror till stor del på att HWQ uppfyller alla miljökrav som ställs.
– Vi hade tidigare en konkurrent, men det företaget gick i konkurs. Det har varit mycket debatt om vilka material man får använda ihop med vatten. Vi klarade miljökraven bra, men det gjorde inte konkurrenten. Det finns ett flertal konkurrenter ute i Europa, men de har ännu inte samma miljökrav som vi har i Sverige, berättar Stefan Håkansson.

Nytt system för Svensk Fjärrvärme
Svensk Fjärrvärme finansierar nu HWQ för att driva och utveckla ett nytt system för relining av fjärrvärme.
– Vi är ganska unika eftersom vi får en del av utvecklingen finansierad . Det är inte vanligt i vår bransch som inte är en högteknikbransch, säger Stefan Håkansson och fortsätter:
– Projektet går jättebra. Vi har tagit fram en produkt som kan ge stora besparingar åt nätägare runt om i Europa. Det finns cirka 170 mil fjärrvärmekulvert enbart i Sverige som behöver bytas ut. Det kan på sikt sparas uppåt en miljard kronor om året för energibranschen om projektet faller riktigt väl ut.
Stefan Håkansson är mycket nöjd med utvecklingen för HWQ Relining Systems.
– Det har tagit fem år att komma dit vi är idag, men nu har vi byggt upp en plattform i bolaget och är ekonomiskt stabila. Vi har hög produktivitet, vi är kvalitetscertifierade och har miljögodkännande på vår produkt så nu är det dags att börja expandera. Vårt mål är att fördubbla omsättningen 2013.