Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Hyresgästföreningen: ”Vi behöver en ny bostadspolitik”

Bostadsbristen är en av våra största utmaningar för framtiden. Den har uppkommit efter många års utveckling i fel riktning där människors hem allt oftare ses som en handelsvara istället för en självklarhet. Det är ett tankesätt som inte hör hemma i ett Sverige där man säger att hållbar utveckling, integration och välfärd har högsta prioritet.

Egentligen låter det ganska självklart när man säger att tillgången på bostäder är en grundläggande förutsättning för en positiv och hållbar samhällsutveckling. Trots det har det blivit en förutsättning med villkor som inte längre gäller för alla. Hyresrätterna blir allt färre och dyrare i relation till andra upplåtelseformer, och det trots att hyresrätten har störst betydelse i fråga om välfärd och påverkan av efterlängtade flyttkedjor.

Efterlyser ny bostadspolitik
Hyresgästföreningen arbetar aktivt för att motverka en negativ trend där allt färre människor får bestämma över något så grundläggande som sitt eget hem. Bostadsbristen slår nämligen inte bara mot dem som har sämre ekonomiska förutsättningar, tillfälliga jobb eller som saknar bostad – den slår mot alla som tror på välfärdslandets visioner.
– Vi behöver en ny bostadspolitik i Sverige där hyresrätten står i fokus. Alla har rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Att sträva mot detta är ett grundläggande villkor för ett bra liv. Det är också ett viktigt bidrag till ekonomisk tillväxt och vår vision om ett tryggt boende där samhälle och människor utvecklas, säger Johan Engström, bostadspolitiskt sakkunnig på Hyresgästföreningen i Västra Sverige.

Problem med nuvarande system
För att lösa bostadsfrågan behövs fler aktörer som vågar bygga nytt, och det ska finnas incitament för att bygga fler hyresrätter framförallt. Det finns nämligen en stor risk med att låta bostadspolitiken och allmännyttan kliva åt sidan för marknadsstyrda aktörer. Marknadsaktörer gör inga avvägningar mot sjukvårdens behov av personal, barns behov av goda uppväxtvillkor eller samhällets krav på hållbarhet. De väger av betalningsförmågan hos sina potentiella kunder och agerar därefter.
Den rådande affärsmodellen har skapat en del av de utmaningar som bostadsmarknaden står inför idag. Dessutom gynnar skattesystemet ägda hem framför hyrda, vilket spär på svårigheterna att komma åt problemet. Rådande villkor på bostadsmarknaden talar inte för alla människors lika värde, och det är kanske det som bör kritiseras i första hand för att på sikt kunna driva fram en förändring.

Hyresrätten behövs
Hyresgästföreningen strävar efter att bidra i utvecklingen av ett samhälle där det finns gott om bostäder och goda kommunikationer i närhet till arbetsmarknad och utbildningar. Det möjliggör tillväxt, utveckling och morgondagens välfärd. Föreningen kan dock inte dra hela lasset själv – det krävs ett genomgripande engagemang på alla nivåer för att åstadkomma en hållbar förändring.
– Hyresrätten behövs, och det behövs fler hyresrätter med hyror som alla har råd att betala. Bostadspolitiken måste skapa förutsättningar för det, förtydligar Johan Engström.
Bostadsförsörjningen är en viktig del av den regionala infrastrukturen. Om den inte fungerar – så stagnerar snart utvecklingen i hela samhället. Med kraften från en halv miljon medlemmar söker Hyresgästföreningen påverka den framtida utvecklingen, i nära dialog med hyresvärdar, politiker och byggherrar.