Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Hyresrätter högt eftertraktade i Varberg

Varbergs Bostad skapar förutsättningar för ett hållbart och attraktivt boende i hyresrätt. Som tillväxtkommun är Varberg beroende av att fler bostäder blir tillgängliga och hyresrätten eftertraktas då den både ger ett bekymmersfritt all-inklusive boende och öppnar möjligheter för fler att bosätta sig där de vill.

Marknadschef Dzejna Seta på Varbergs Bostad ser fram emot flera spännande bostadsprojekt i Varberg:
– Varberg har sedan flera år tillbaka en stark inflyttning på 600 – 900 personer per år. Det är klart att det ställer helt nya krav på bostadsmarknaden, säger hon inledningsvis.
Varberg växer och det fantastiska läget med närhet till hav och natur lockar allt fler till staden. Som allmännyttigt bostadsbolag har Varbergs Bostad ett särskilt ansvar när det gäller att bygga nytt och erbjuda bostäder för alla målgrupper. Allmännyttan står idag för ungefär hälften av alla hyresrätter i Varberg och planerar för fler projekt, som ska stärka den lokala bostadsmarknaden.
– Vi har cirka 5300 hyresrätter, men inga vakanser. Man får vänta länge på att få en lägenhet i Varberg idag. Det är en situation som måste förändras och där det är nödvändigt att alla drar sitt strå till stacken.
– Varbergs Bostad planerar för flera större projekt för att driva utvecklingen mot en mer inkluderande och hållbar bostadssituation, fortsätter Dzejna Seta.

Storsatsar på Västra Sörse
Men Varbergs Bostad kan inte ensamt leverera en lösning på Varbergs bostadsbrist, utan är en spelare att räkna med tillsammans med flera andra. Inom en tioårsperiod planerar bolaget att bygga 1300 nya hyresrätter i Varbergs kommun.
– För drygt ett år sedan började vi bygga på Västra Sörse, vårt största projekt i modern tid, berättar Dzejna Seta.
– Västra Sörse är en utveckling av miljonprogramsområdet Sörse, som finns på ett av Varbergs allra bästa lägen vid stadens södra infart. Här byggs just nu 224 hyresrätter med promenadavstånd till hav, natur och city.
Västra Sörse är etapp två i stadsdelsutvecklingen – etapp ett bestod av 43 lägenheter som var inflyttningsklara 2013. Under etapp tre kommer ytterligare cirka 300 lägenheter att byggas på Södra Sörse.

Varbergs nya entré
På andra sidan Södra vägen, ner mot havet, planerar Varbergs Bostad dessutom för ytterligare förtätning i framtiden; cirka 200 hyresrätter på attraktiva Apelvikshöjd.
– När Västra Sörse står färdigt och om några år även nya Apelvikshöjd, kommer Varberg, med förändringarna i området, att ha en helt ny stadsbild för säkert 150 år framåt, samt en ny entré med en attraktiv och modern arkitektur, tillägger Dzejna Seta.
Projektet med att utveckla miljonprogramsområdet Sörse är en del av Varbergs kommuns vision för 2025, där staden ska vara Västkustens kreativa mittpunkt. Det är en gemensam vision och en ledstjärna i Varbergs Bostads arbete – inte minst när det handlar om att tillskapa nya hyreslägenheter i en starkt växande kommun.