Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

I Åmål är miljön den stora vinnaren

Åmåls kommunfastigheter (ÅKAB), komponenttillverkaren SEM AB och energiföretaget Schneider Electric har inlett ett framåtsträvande samarbete i miljöns tecken. Det är även ett för Sverige unikt hållbarhetsprojekt som förutom att det gynnar alla tre företagen ekonomiskt även avsevärt minskar avtrycket på miljön.

– I Åmål är miljön vinnaren, säger Magnus Dalsbo, vd på Åmåls kommunfastigheter.
Magnus berättar att samarbetet inleddes redan för snart sju år sedan då Schneider Electric vann upphandlingen som gjordes i samband med att ÅKAB fasade ut den sista oljepannan i fastighetsbeståndet.
– Året därpå inleddes det stora energiprojektet där vi sköt in 20 miljoner kronor för att energieffektivisera kommunala bostäder, skolor samt lokaler för vård och omsorg. Vi har fortsatt arbetet och under de senaste åren drivit ett antal mindre projekt i samma anda, totalt handlar det om cirka 25 miljoner kronor som ÅKAB investerat, informerar Magnus Dalsbo.

Banbrytande samarbetsmodell
Samarbetet med SEM och Schneider Electric är banbrytande dels därför att det omfattar tre aktörer från olika segment med olika intressen, och dels därför att SEM som privat näringsverksamhet kallhyr lokaler av ÅKAB.
– De investeringar som vi gör i de fastigheter som omfattar kommunal verksamhet får vi tillbaka i form av lägre energikostnader. För kallhyresgäster är det ett annorlunda utgångsläge, de betalar ju sin energi själva och vi kan då inte direkt räkna in återbäringen på en sådan investering. Det som är så spännande med vårt trepartssamarbete är att vi lyckats nå en kompromiss där SEM godkänner att hyran blir lite högre mot att vi gör den initiala investeringen, berättar Magnus Dalsbo vidare.
– Förutom att spara stora energikostnader får SEM en bättre inomhusmiljö. Den största vinnaren är ändå miljön, tack vare energiåtervinning blir konsumtionen lägre och avtrycket på miljön mindre, säger SEM:s vd Tom Gustavsson och fortsätter:
– Utan initiativet från ÅKAB och till viss del SEM AB hade det här samarbetet inte blivit av. Vi har haft en vilja att komma överens. Det gör att vi kan göra något nytt och bättre, en lösning som är bra för alla.

Schneider Electric kan offentliga fastigheter
Schneider Electric har vanan inne efter att ha jobbat med liknande projekt i drygt tio år.
– Vi garanterar besparingar och hjälper på så sätt kunder att frigöra kapital. Genom att vi gör en noggrann analys av fastigheten kan vi garantera en energibesparing som sedan omsätts i kronor och ören, säger Jonas Derwinger, chef för affärsområdet strategisk service på Schneider Electric.
– Det unika med det här projektet är att det är första gången en kallhyresgäst har ingått i ett energibesparingsavtal, understryker Magnus Dalsbo.
– För oss är det viktigt att använda vårt energikunnande till affärsutveckling, till exempel vid sådana här samarbeten. Vi jobbar mycket med offentlig sektor och kan säga att vi kan offentliga fastigheter. Genom det här samarbetet har vi hittat ett nytt segment. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att få ut mer av sin energi, poängterar Jonas Derwinger.

Energifrågan viktig framöver
Magnus Dalsbo berättar att ÅKAB har för avsikt att ta med sig kunskap från samarbetet till framtida projekt. Exempelvis i det nya utvecklingsprojektet där ÅKAB bygger ett nytt, modernt och energieffektivt gårdshus intill en k-märkt fastighet i kvarteret Kronan.
– Vi har ytterligare ett projekt som vi skulle vilja starta, att konvertera från direktverkande el till vattenbaserat uppvärmningssystem och ansluta till bergvärme. Tidigare fanns statliga ”konverteringsbidrag” att tillgå för att göra sådana konverteringar överhuvudtaget möjliga och försvarbara ur ett ekonomiskt perspektiv, avslutar Magnus Dalsbo.