Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

I Åtvidaberg finns utrymme för tillväxt

Åtvidaberg ligger fortsatt bra till i Svenskt Näringslivs rankning som en av Sveriges 40 bästa kommuner att etablera och driva företag i. Att Åtvidaberg dessutom är bäst i klassen när det gäller samverkan mellan skola och näringsliv spär på framgångsfaktorn ytterligare. Den lilla kommunen är helt enkelt ruskigt bra på att skapa förutsättningar för tillväxt, något som allt fler företag uppmärksammar.

I Åtvidaberg drar man nytta av sin småskalighet och närheten mellan företag, invånare, kommunens toppskikt och skolan. Således har fler företag börjat leta sig till landsbygdsidyllen Åtvidaberg, en kort tågresa sydöst om Linköping.
För att ta vara på möjligheterna har kommunen tillsammans med näringslivet och Sparbanken i Åtvidaberg byggt upp Näringslivscentrum, en egen organisation som driver utvecklingsfrågor och stöttar näringslivet i fortsatt expansion.
– I en liten kommun som Åtvidaberg har vi alla förutsättningar för att skapa en bra dialog mellan näringslivet och kommunen. Det har vi också gjort, och att skolan dessutom är så pass involverad är som grädde på moset. Samverkan har blivit ett naturligt inslag i vår vardag och det är vi oerhört stolta över, säger Marianne Jansson, vd på Näringslivscentrum.

Evenemang för samverkan
Näringslivscentrum är med och anordnar ett antal evenemang för samverkan under året. Återkommande event är Entreprenörsdagen som går av stapeln vecka 45, där man bjuder in såväl företag som den politiska ledningen i Åtvidaberg. Dagen avslutas alltid med middag på kvällen och bidrar till att stärka banden mellan det lokala näringslivet och kommunens ledning.
Ett alldeles nytt evenemang är ”Åtvidaberg är öppet” i september. Det är ett initiativ som Näringslivscentrum tagit och där samtliga företag i Åtvidaberg bjuds in till öppet hus med full verksamhet. Uppskattningsvis deltar ett 100-tal företag, och de får i sin tur bjuda in kunder och andra intressenter. Huvudsyftet är att sätta fart på idéflödet och skapa tillväxt i kommunen.
– Vi vill gärna bidra till att skapa en ökad sysselsättning och ett ökat utbyte mellan företagen i vår kommun. Vi vill också främja för att fler affärer görs lokalt, helt enkelt placera Åtvidaberg på kartan över framgångsrika kommuner att etablera och driva företag i, fortsätter Marianne Jansson.

Utrymme för tillväxt
Åtvidabergs näringsliv är mångsidigt och det är en ren styrka, enligt Marianne Jansson. Expander, Rodeco och Ocean Modules är bara ett axplock av globalt ledande företag som har sin bas i Åtvidaberg.
– Här finns allt från globalt ledande storföretag till de riktigt små, uppfinningsrika aktörerna med stor utvecklingspotential. Personligen är jag imponerad över mångfalden, den gör det möjligt för andra företag, oavsett bransch, att etablera sig här och dra nytta av de kontakter och det nätverk som finns.
Genom evenemang som ”Åtvidaberg är öppet” hoppas Näringslivscentrum på ännu större intresse utifrån, för i Åtvidaberg finns utrymme för tillväxt.