Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

I Eksjö är hållbarhet en livsstil

Allt fler vill bosätta sig i småländska Eksjö – det skvallrar en fortsatt stark efterfrågan på centrumnära lägenheter om. Efter det framgångsrika utvecklingsprojektet i Lunden i centrala Eksjö, där Eksjöbostäder bland annat byggt stadens högsta flerbostadshus, är trycket på bostadsmarknaden mer påtagligt än någonsin.

Eksjö erbjuder som bostadskommun det bästa ur två världar. Här finns alla möjligheter att bo centralt med ett komplett serviceutbud runt knuten, men samtidigt aldrig längre än ett stenkast från naturen. När storstadslivet med sin snabba takt, bilköer och långa avstånd inte känns lockande utgör Eksjö definitivt ett attraktivt alternativ. Den främsta konkurrensfördelen är livskvalitet.
Eksjöbostäder söker också lyfta fram värdet av att satsa på hög livskvalitet genom att tillhandahålla ett bekymmersfritt boende genom livets alla skeden. Med de nybyggda lägenheterna i Lunden bidrar allmännyttans bostadsbolag till att skapa efterlängtade flyttkedjor, samtidigt som Eksjö får fler invånare. Uppskattningsvis kommer nämligen över hälften av de som söker bostad i Eksjö från andra kommuner.

Bygger nytt och renoverar
I första etappen i Lunden har 28 nya bostäder byggts i ett hus på sex våningar.
– Allt blev uthyrt långt innan projektet färdigställdes, med inflyttning under 2016. Nu pågår andra etappen där siktet är inställt på att bygga närmare 50 lägenheter i samma område, med planerad inflyttning under hösten i år, informerar Eksjöbostäders vd Maria Lund.
Det är uppenbart att hög livskvalitet prioriteras då Eksjöbostäder både bygger nytt och samtidigt håller en hög standard i det befintliga beståndet. Trots att många av lägenheterna totalrenoveras försöker man hålla hyrorna nere i linje med kommunens mål för social hållbarhet.
När det gäller miljömässig hållbarhet ligger Eksjöbostäder sedan länge steget före som helt fossilfria i uppvärmningen med fjärrvärme i alla fastigheter, gamla som nya.

Allt nytt i trä
Ytterligare ett led i hållbarhetsarbetet är att Eksjöbostäder har höga krav vad gäller materialval. Eksjö tätort är en vacker gammal trästad och kommunen värnar om sin tradition. Därför strävar Eksjöbostäder efter att i möjligaste mån bygga alla nya bostäder i trä, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från 2005.
– Det senaste projektet i Lunden passar mycket väl in i den ambitionen då de nyproducerade fastigheterna förses med träfasader. De kommer också att certifieras enligt det svenska systemet Miljöbyggnad, berättar Maria Lund.
I Eksjö är hållbarhet mer än ett vackert ord – det är en livsstil, och de senaste byggprojekten vittnar också starkt om det.