Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

I Hudiksvall är allt på riktigt

Inom akademin såväl som inom näringslivet har det gång på gång bevisats att multikulturella team som kännetecknas av stor mångfald är mer framgångsrika i sina uppdrag. Det borde inte komma som en överraskning. I Sverige är vi enligt seminarieledaren, teatergrundaren och inspiratören Pär Johansson mycket bra på att prata om mångfald – men hur är det egentligen med tillämpningen?

Glada Hudik-teaterns idégivare och grundare Pär Johansson pratar gärna om mångfald. Men han vill göra mer än så. Teatern är ett talande bevis för hur man kan lyckas med integrering av mångfald i praktiken, med enorma vinster för såväl individer som samhälle som följd.
– Genom att starta teatern öppnade vi som var inblandade i uppstartsfasen dörren för mångfald – på riktigt. Nu när vi i Sverige generellt befinner oss i ett skarpt läge med påtaglig arbetslöshet och ökad global konkurrens blir diskussionen kring mångfald ännu viktigare. Jag ser det som min stora livsuppgift att sprida kunskap om vad man verkligen kan uppnå om man bara vågar glänta på dörren till mångfald, inleder Pär Johansson.

Att få vara kung
Det måste ske en förändring i samhället. Enligt Pär Johansson måste vi bli bättre på att skapa mötesplatser för människor från alla möjliga bakgrunder och med alla tänkbara intressen.
– Det allra viktigaste är att ta vara på det man är bra på, inte att fokusera på det man inte är bra på eller inte kan. Det var så vi tänkte när vi grundade teatern exempelvis. Det handlar om att bygga upp människor och ge utrymme för tillväxt, betonar Pär.
Han har tidigare pratat mycket om att människor måste få utrymme för att växa och bli bäst på något, oavsett vad det är. Att vara ”kung på något” är ett begrepp som Pär gärna kommer tillbaka till i sina seminarier.
– Om vi tar ett exempel med koppling till näringslivet så vill jag gärna tvätta bort stämpeln ”skitjobb”. Detta är egentligen värdefulla arbeten som människor behöver och vill ha, och som inte minst kan bidra till en ökad sysselsättning. Men det tenderar att hamna i skymundan. Jag vill lyfta att om man kan få vara kung på att plocka upp varor i hyllorna i den lokala livsmedelsbutiken så är det mer än gott nog, det är en samhällsinsats som borde hyllas, säger Pär med eftertryck.

Vill inspirera fler
Pär Johansson tror inte att enbart föreläsningar och seminarier kan förändra världen. Men att sprida kunskap kan förhoppningsvis bidra till att fler öppnar ögonen och att en förändringsprocess startar. Glada Hudik-teatern kommer återigen på tal, eftersom det är ett så levande exempel på hur man verkligen kan uppnå positiva förändringar.
– För att lyckas måste det finnas en vilja, betonar Pär. Jag vill inspirera människor till att börja fundera på vad de tycker är roligt och meningsfullt – för att i nästa steg lägga upp en plan för att nå dit. Det måste vara tillåtet att drömma, att få försöka och eventuellt också misslyckas och därefter försöka igen.
Pär är noga med att poängtera att samhället måste bli mer tillåtande och bejaka våra olikheter. Avslutningsvis säger han:
– Varken företag eller kommuner kan göra allt själva, vi behöver uppnå förändring tillsammans. Jag hyllar alla människor, företag, kommuner och organisationer som gör något – litet som stort – för att främja mångfald och integration. Här tycker jag att Hudiksvall redan har kommit väldigt långt, och min förhoppning är att vi med våra goda exempel kan inspirera andra kommuner till att våga satsa på mångfald. På riktigt.