Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

I Karlskoga får näringslivet växa

I Karlskoga kommun finns ett dynamiskt och framtidsinriktat näringsliv med goda möjligheter till nyetableringar. Handel och service växer i Karlskoga. Under tidig höst 2014 öppnar Biltema här och det byggs nya hyresbostäder i centrum.

Det är Karlskoga kommun som tillsammans med intresseorganisationerna Möckelnföretagarna, Företagarna och Centrumbolaget bildat Karlskoga Näringsliv & Turism AB. Bolaget finns till för att stimulera näringslivet, ge råd och service, stärka och öka tillväxt och nyetableringar inom alla kategorier och stötta befintliga företag i deras utveckling.

Ett starkt tillverkningstekniskt centrum
Karlskoga är ett starkt tillverkningstekniskt centrum i Sverige. Men här finns också företag inom elektronik, försvarsmateriel, tjänsteföretag, metallbearbetning, finmekanik, läkemedelsråvaror, kemiproduktion, trä och sågverksindustri. Från Karlskoga är det bara några timmars resväg till Norge, västkusten, fjällvärlden och Stockholm, vilket bidrar till att många branscher etablerat sig här.

Några av de mest kända företagen i Karlskoga är: Recipharm, BAE Systems Bofors,Cambrex, Bharat Forge Kilsta AB, Moelven-Valåsens sågverk, Nobel Biocare, SAAB BoforsDynamics, Transcom och WVR International.

Karlskoga Science Park är en arena för innovationer, entreprenörskap och tillväxt, framförallt inom profilområdet energetiska material. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle i olika projekt, nätverk och aktiviteter. Karlskoga Science Park finns i en kreativ och universitetsnära miljö på Campus Alfred Nobel.

Samarbete skapar möjligheter
Handeln växer och utvecklas i Karlskoga. Till exempel etablerar sig Biltema här tidig höst 2014. Framtiden för handeln i Karlskoga är mycket ljus. Även utbudet av service är gott och ökar i omfattning. Vårt kommunala bostadsbolag, Hyresbostäder i Karlskoga bygger nya hus med moderna hyresbostäder i centrala Karlskoga. Även en ny förskola, ett nytt vårdboende och en ny brandstation öppnar under året.
– I Karlskoga arbetar vi tillsammans för att skapa möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas. Genom Karlskoga Näringsliv & Turism kan vi erbjuda personlig service till såväl aktörer inom det befintliga näringslivet som till dig som vill etablera dig i Karlskoga, säger Sven-Olov Axelsson, kommunstyrelsens ordförande.

Karlskoga växer. Och det finns plats för dig också.