Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

I Laxå prioriteras miljön

Laxå kommun har hög ambitionsnivån för både VA- och avfallsarbetet.

– En stor del av kommunens verksamhet är miljödiplomerad och vi är glada över att våra politiker nu är engagerade i arbetet med att höja ambitionsnivån för vatten- och avfallshanteringen. VA-försörjningen och avfallshanteringen ses många gånger som självklarheter som bara ska fungera. Men fler och fler kommer till insikt om att vatten är vårt viktigaste livsmedel och att avlopps- och avfallshanteringen är viktiga pusselbitar i ett fungerande miljöarbete. Ett exempel på att de här frågorna får högre prioritet är den höga ambitionsnivån i Laxås nya avfallsplan, säger Clara Ericson som är VA- och avfallstekniker på Laxå Vatten AB.

Matavfall blir biogas
I den nya avfallsplanen ingår bland annat att samla in matavfall som går till Tekniska verken i Linköping där det sorteras ut och blir till biogas och biogödsel. För att få invånarna med på tåget har kommunen gått ut med en kampanj, där bland annat de två filurerna Smarta och Smita spelar huvudrollen. De lär framför allt barnen hur man ska källsortera sitt matavfall i de gröna påsarna som kommunen delar ut.

– Varje förskoleavdelning har till exempel ett eget par av filurerna, som tagits fram av Cecilia Nordström i Linköping, berättar Clara Ericson vidare.

Matavfallsinsamlingen har mestadels bemötts av positiva reaktioner. Mycket av den nya avfallsplanen går ut på att öka kunskapen hos hushållen. En högre medvetenhet leder oftast till större uppskattning för den här typen av satsningar hos kunderna.

– Ett annat område vi jobbar mycket med är att få bort elektronik och annat farligt avfall från hushållssoporna. Att vi bara har en återvinningscentral (ÅVC) i kommunen gör tillgängligheten begränsad, vilket gör det svårare för kommuninvånarna att lämna avfallet rätt, säger Clara Ericson.

– Därför försöker vi hitta kompletterande system för denna hantering. I höstas genomförde vi för första gången ”Röda slingan”, en lastbil körde runt i byarna och plockade upp farligt avfall. På en enda lördag fick vi in lika mycket som normalt kommer in till ÅVC under tre månader.

Fler fastigheter i kommunens VA-system
Laxå Vatten arbetar också med att ansluta fler fastigheter till det kommunala VA-nätet.

– Vi ska precis ansluta ett område med ett gammalt VA-system. Tidigare rann avloppet från gamla, bristfälliga avloppsanläggningar ut i Skagerholmsån, som är klassad som riksintresse, och vidare till sjöarna Skagern och Vänern. Nu är fastigheterna snart med i det kommunala VA-systemet, vilket är ett lyft för hela området, säger Clara Ericson.

– Fastigheterna ligger fint. Nu har de bra vatten och avlopp också, vilket gör det enklare och smidigare för de som bor där, tillägger hon.

Laxå kommun ligger i tre av Sveriges fem vattendistrikt och vattnet från kommunen rinner via vattendrag och sjöar ut i Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet.

– Vattnet vi släpper ut i våra vattendrag måste vara bra, det ansluter sig till vattentäkter för många människor på sin väg till havet, avslutar Clara Ericson.