Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

I Skövde och Skaraborg möter du kreativitet, kultur och fritid

Kultur och fritid i Skövde är utmanande, tillgänglig och nyskapande. Här finns något för alla!

Jag ser kultur och fritid, både utifrån sitt egenvärde och som ett mervärde till samhällsutveckling, där bredd och spets möts i härligt samförstånd för att Skövde och Skaraborgs ska växa. För att lyckas med det behöver vi bryta traditionella mönster och kroka arm för att göra det goda livet ännu bättre och rikare.

Hållbar samhällsutveckling
För att framhålla kulturens och fritidens bidrag till ett samhälles tillväxt och utveckling Är det tidigare samarbete inom Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Arbetet leds av den internationellt erkända kulturekonomen Pier Luigi Sacco vid IULM-universitetet i Milano och Sveriges ledande kulturanalytiker professor Christer Gustafsson vid Uppsala universitet. När det gäller nyskapande menar Sacco att kultur och fritid har en särskilt viktig roll i den moderna kunskapsekonomin. Ett arbete som nu går in i en ny fas.

Entreprenörskap
Skövde och Skaraborg är en ”vagga” för flera kreativa entreprenörer som i dag arbetar inom olika kulturnäringar så som konst, musik, bild, teater, form, datsutspelutveckling, design och teater.

Vi arbetar med kultur och fritid som ett av flera områden som är viktiga att stimulera. Det ger på sikt stolthet, mod och glädje att vilja leva, besöka och verka här i Skaraborg.

Med vänlig hälsning
Katarina Strömgren Sandh
Kultur- och tf fritidschef, Skövde kommun,
Ordförande för kulturchefsnätverket, Skaraborgs kommunalförbund