Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

I-Tech lanserar världsnyhet!

En marin biocid som utan att skada havsmiljön förhindrar påväxt av havstulpan på drev och skrov.

Marina organismer och då framförallt havstulpaner utgör ett stort problem för sjöfarten eftersom påväxt på skrovet innebär kraftigt försämrad verkningsgrad med ökad bränsleförbrukning som följd. I-Tech har utvecklat en marin biocid som specifikt och effektivt stöter bort havstulpaner från båt- och skeppsskrovet och drev.

– Den kommersiellt dominerande teknologin för bekämpning av havstulpaner är baserade på inblandning av höga halter av koppar i bottenfärgen, många gånger mer än 40 viktprocent. Detta är i längden inte hållbart, varken miljömässigt eller ekonomiskt, förklarar I-Techs VD Per Jansson.
I-Techs produkt, som heter Selektope, gör att havstulpanen får ett förändrat beteende och skyr en annars attraktiv yta från att fästa om den är bestruken med färg som innehåller Selektope. Full effekt uppnås vid inblandning av någon enstaka promille i bottenfärgen.

Miljö och ekonomi i samspel
Förutom att man sparar bränsle med en högeffektiv biocid som Selektope så minskar också risken för dyrbara saneringsåtgärder av koppar i marinor, hamnar och andra utsatta ekomiljöer. Selektope däremot bryts ned i miljön och lämnar inga rester av miljöfarliga ämnen.
– De förväntade saneringsåtgärderna efter hård kopparexponering kan bli omfattande som beräkningar i bland annat USA visat.
Redarna har krav på sig från myndigheter och från sina kunder gällande miljöprofilen. Vi ser en stor förbättringspotential för redare som vill minska sin verksamhets miljöpåverkan.
Redarna kräver naturligtvis att I-Techs lösning inte bara är miljövänlig utan också är effektivare än andra biocider att förhindra påväxt av havstulpaner.

I-Tech möter myndigheternas krav för registreringsgodkännande
I-Tech har sen en tid tillbaks tillstånd från Japan och Korea att sälja Selektope och beräknar inom kort att bli godkända i Kina. EU har världens tuffaste krav för biocider som används i marina miljöer.
– Vi befinner oss efter fyra års handläggning just nu i slutspurten av den tekniska myndighetshandläggningen. I-Tech har fått förhandsbesked från den handläggande brittiska myndigheten om ett snart godkännande. På grundval av den brittiska myndighetens beslut väntas därefter ett slutgiltigt godkännande på EU-nivå från Bryssel, berättar Per Jansson vidare.
I-Tech har lyckats skapa en unik produkt som uppfyller marknadens krav samtidigt som man möter tuffa EU-direktiv.

Finansiering säkerställd inför lansering av Selektope
Per Jansson har ägnat de senaste 25 åren åt att söka finansiering och utveckla forskningsbaserade företag med fokus på internationalisering.
– Mycket av min tid ägnas åt att söka kompletterande medel från organisationer och myndigheter som satsar på tillämpad forskning och utveckling. Detta som komplement till ägarinsatser. Det är en komplex verksamhet men nödvändig om vi ska kunna fortsätta att driva utvecklingen framåt. I augusti fick vi EU-medel om 0,6 miljoner Euro inom ramarna för Ecoinnovation för marknadsnära utveckling av vår produkt. En företrädesemission på max 10 miljoner kronor säkerställer bolagets finansiering. I-Tech har därmed lyckats skapa bra förutsättningar för en framgångsrik marknadsetablering.
I-Tech vänder sig framförallt till rederier och färgbolag och har etablerat samarbeten med de största aktörerna i branschen. Ett antal rederier i samverkan med färgbolag testar nu produkten på sina fartyg för att på nära håll få uppleva effekten av vad Selektope® kan leverera. Volvo Penta har en exklusiv licens för fritidsbåtssegmentet och bedriver i samverkan med färgföretag en egen utveckling av produkter för drev- och skrovfärger till fritidsbåtsmarknaden.

Ser fram emot storskalig etablering
Eftersom vi bedömer att produkten också möter EU-direktiven och erhåller registreringsgodkännande, förbereder nu I-Tech en global kommersialisering.
Tillverkningen av Selektope i industriell skala har säkerställts genom långsiktigt avtal med kontraktstillverkare. Om marknaden vill kommer vi att nå en storskalig tillverkning inom något år. Vi har bäddat för detta under tio års tid, och ser nu fram emot en fullskalig lansering från och med nästa år, säger Per Jansson avslutningsvis.