Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

I teknikens absoluta framkant

Luftvärnsregementet i Halmstad (Lv 6), och Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), är tekniktunga förband som utbildar och anställer allt från mekaniker och elektriker till systemutvecklare och djupt nischade experter inom olika teknikområden.. Vid Lv 6 och FMTS erbjuds möjligheter att få arbeta med spjutspetsteknik inom så vitt skilda områden som ledningssystem och optotronik eller robot- och sensorteknik, och vid Lv 6 införs nu ett helt nytt robotsystem.

– Det finns oändliga möjligheter inom Försvarsmakten. Jag har själv varit här i 25 år och förundras fortfarande över att varje dag bjuder på någon form av utmaning. Arbetsuppgifterna är mycket varierade och vi ställs inför nya spännande problemlösningar dagligen. Det är en ytterst utvecklande och givande miljö för alla som vill gå lite längre och göra något utöver det vanliga, säger Thomas Wessman, utbildningschef på FMTS.

Utbildar på alla nivåer
Vid FMTS i Halmstad utbildas tekniker för hela Försvarsmakten. Enda undantaget är de tekniker som arbetar på de stora fartygen, som istället utbildas inom Marinen i Karlskrona eller Berga. Flygtekniker, vapentekniker, fordonsmekaniker, IT- och nätverkstekniker, satellit- och radartekniker, utvecklare – listan på tjänstgörande tekniker inom Försvarsmakten kan göras lång. Vid FMTS ges dels grundläggande teknisk utbildning och dels systemspecifika utbildningar anpassade till olika befattningar och arbetsuppgifter – det kan vara allt från endagskurser till treåriga utbildningar
– Vi har en dubbel utmaning i det att vi måste rekrytera fler teknikintresserade ungdomar samt även redan färdigutbildade tekniker som oftast har anställning inom näringslivet, kommenterar Thomas Wessman.
Vid FMTS ges utbildning på alla nivåer inom Försvarsmakten, från befattningsutbildningar för soldater som genomfört sin grundläggande militära utbildning (GMU) till avancerade påbyggnadsutbildningar för officerare, specialistofficerare eller civilanställda inom teknisk tjänst. Dessutom ansvarar FMTS för att utbilda i teknisk tjänst inför utlandsmissioner.

Nytt robotsystem
Även vid Lv 6 är tekniker en viktig yrkesgrupp, både bland soldater och bland officerare. Vid Lv 6 införs nu ett av världens bästa luftvärnssystem med kraftigt förbättrade egenskaper. Förutom nya robotar och lavetter i det system som kallas Robot 98, handlar det också om att uppgradera luftvärnets sensorer och ledningsförmåga. Försvarsmakten har ställt kraven på det nya systemet utifrån en rad olika behov och målsättningar: modernare teknik, lägre underhållskostnader och interoperabilitet med andra system och länder. Ett annat viktigt krav i det nya insatsförsvaret med anställda soldater är att det ska gå åt mindre personal för att hantera systemet.
Jan Ohlson, utvecklingschef på Luftvärnets stridsskola, berättar att den robot som köpts in de facto är densamma som redan används av flygvapnets JAS 39 Gripen-plan, jaktrobot 98. Men nu sätts den på en lavett (avfyrningsramp), som monterats på ett lastbilssläp och som i förbandet kommer att dras av en pansarterrängbil (Patgb 203). Lavetten går också att integrera i andra typer av fordon för ökad flexibilitet.
– Tack vare det nya systemet kan roboten stå dold inne i skogen istället för ute i öppen terräng, som vi var beroende av tidigare. Målet anvisas till roboten via radarsystem och roboten hittar i sin tur målet med hjälp av en bildalstrande värmesökare som finns monterad i nosen på jaktroboten, förklarar Jan Ohlson.
Den stora fördelen med att använda en robot som redan är i bruk inom Försvarsmakten är att kunskap redan finns på plats och att underhållet blir billigare när det kan samutnyttjas av flera nyttjare.
År 2016 kommer den första prototypen att finnas på plats, och framemot 2018 ska hela systemet vara slutlevererat till båda luftvärnsbataljonerna. Fram till dess kommer robot 70 att vara i fullt bruk och beredskapskraven upprätthållas.