Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

IBC Nord gör det svåra enklare

Långsiktighet lönar sig. Det vet Hans Edlund på IBC Nord, som byggt upp verksamheten med mottot att alltid göra lite mer för att skapa lönsamhet för kunden. Styr- och reglerföretaget IBC Nord är en naturlig samarbetspartner för många av de största företagen i Örnsköldsvik, bland andra kommunen, Övikshem, Backmans Fastighets- och Företagsutveckling och Statkraft.

IBC Nord kan energiteknik och gör det svåra betydligt enklare. Företaget axlar totalansvar för styr- och reglertekniska lösningar i alla typer av fastigheter – från industrilokaler och kraftverk till flerbostadshus och privata villor. Verksamheten kretsar framförallt kring fastighetsautomation, säkerhetslösningar och energilösningar. Gemensamt för samtliga områden är fokus på effektivitet, resursbesparing och säkerhet.

Helt behovsstyrda
Olika typer av lösningar inom fastighetsautomation är bland de vanligaste uppdragen för IBC Nord. Projektering, förebyggande underhåll, modernisering av utrustning, akutservice och energitjänster är exempel på tjänster som utförs i princip dagligen.
– En klar fördel med att anlita oss är att vi är leverantörsoberoende. Vi kan därmed välja fritt bland komponenter och lösningar som passar varje enskild kund. Vi är helt behovsstyrda och arbetar mycket långsiktigt i det att vi alltid väljer med omsorg och med kundens bästa i åtanke, förklarar Hans Edlund.
IBC Nord slår hål på myten om att fastighetsautomation är dyrt och krångligt.
– Det är knappast rymdteknologi vi pratar om, skrattar Hans Edlund. Med sunt förnuft och bra teknik kommer vi långt. Ofta kan vi använda befintliga system och effektivisera det som redan finns på plats i fastigheten.

Tror på uppgång
Med flera decenniers erfarenhet anses IBC Nord även vara en av marknadens främsta leverantörer av kompletta system för bland annat larm- och övervakning, passagesystem, brand- och tvättstugebokning. Företaget etablerades 2008 av Hans Edlund tillsammans med kollegorna Ulf Lagnebro och Tore Johansson, samtliga med över 20 års erfarenhet från branschen.
– Trots att vi startade verksamheten under lågkonjunktur så har vi haft en bra tillväxt. Vi märker en viss försiktighet när det gäller nybyggnation, men vi ökar desto mer med service- och underhållsuppdrag. Vi har till och med lyckats anställa en ny förmåga, eftersom vi tror på en uppgång inom branschen inom något år och vill vara väl förberedda när det gäller, berättar Hans vidare.

Energitjänster är framtiden
Energilösningar, såsom energibesiktningar, energideklarationer och besparingsåtgärder, är ett tillväxtområde som Hans Edlund tror mycket på för framtiden.
– Vi har lyckats utveckla energitjänster som en egen nisch ur fastighetsautomation och satsar mycket resurser på att utveckla vår kompetens inom området. Vi har en anställd som enbart fokuserar på energitjänster med specialistkompetens för att utföra energikartläggningar och energideklarationer.
IBC Nord är ackrediterade av Swedac för att utföra energideklarationer. Eftersom alla byggnader, med vissa undantag, måste energideklareras innan de säljs så är energitjänster ett givet tillväxtområde. Hans Edlund tror också på en viss expansion inom säkerhetsområdet, och avslöjar till sist att IBC Nord kommer att bredda sina tjänsteområden ytterligare inom en snar framtid.