Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

IDC vill stärka industrin i Skaraborgsregionen

Inriktningen hos IDC West Sweden AB i Skövde är att stärka industrin i Skaraborgsregionen.
– Vår senaste satsning är Material ConneXion Skövde, världens första och största materialbibliotek, som vi startade hösten 2012, berättar Anders Breitholtz, som ansvarar för Material ConneXion Skövde.

IDC West Sweden ägs av drygt 130 industriföretag, som har en samlad omsättning på cirka 33 miljarder kronor och 11.000 anställda. Verksamheten finansieras till största delen med offentliga medel.
Material ConneXion är världens första och största materialbibliotek, som idag består av cirka 7000 avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker.
Med kontor och showroom i New York, Bangkok, Deagu, Istanbul, Köln, Milano, Peking, Seoul, Shanghai, Tokyo och nu Skövde har IDC ett unikt internationellt nätverk inom forskningsvärlden, leverantörsindustrin och producentleden.
– Material ConneXion har länge velat ha ett globalt nätverk i Skandinavien och då kanske man kan tro att det skulle hamna i Stockholm, Köpenhamn eller Oslo, men det hamnade alltså i Skövde. Anledningen var att amerikanarna tyckte det var spännande att Skövde ligger i en region med mycket tillverkande industrier. Regionen är som en stor maskinpark och det ville man testa, berättar Anders Breitholtz.
På Material ConneXion Skövde finns snart 1.000 unika material utställda. Här kan framsynta organisationer boka in sig för ett eget kreativt möte eller en workshop, där materialbiblioteket kan inspirera till nytänkande. Ett besök där kan mycket väl fungera som en katalysator för nya material- och produktidéer.

En brygga
Material ConneXion Skövde är en brygga mellan industrins tekniska kunnande och de kulturella och kreativa näringarna. Kombinationen mellan det akademiska och det praktiska innebär unika möjligheter för svensk industris innovationskraft och exportmöjligheter.
– Leverantörsindustrin som utvecklar material tillsammans med universiteten måste veta vad det finns för material på marknaden oavsett det gäller tillverkning av kläder, möbler eller fiskeredskap. Allt som är av fysisk karaktär, från byggnader till produkter, har ju en materiallösning. Material ConneXion Skövde sammanför material och tillverkningstekniker som är extra spännande och intressanta och exponerar det mot den grupp som väljer material och påverkar framtidens samhälle, berättar Anders Breitholtz.

Stora förväntningar
Förväntningarna är stora från huvudkontoret i New York kring den potential som finns bland skandinaviska design-, arkitekt- och industriföretag och inte minst leverantörer av egenutvecklade, innovativa material och tillverkningstekniker.
Materialbiblioteket vänder sig mot designer och arkitekter samt konstruktörer som transformerar idéerna och bryter ned dem till konstruktionslösningar. Högskolor och universitet är andra viktiga målgrupper.
Material ConneXion har i dagsläget elva kontor med showroom i världen. Varje nod jobbar med de största bolagen och universiteten i sina respektive regioner och det innebär att nätverket blir väldigt slagkraftigt.

En hållbar värld
– Inför framtiden vill vi ha en hållbar värld och där spelar material en självklar roll. Produkterna, till exempel bilar, kommer att väga mindre och man vill ha material som är återvinningsbara och kräver mindre energi vid tillverkningen. En annan stor trend är att man tittar på s.k. biomimik eller biomekanik, alltså hur naturen har löst saker och ting under 3,5 miljarder år. Där ser vi väldigt intressanta materiallösningar som påverkar både arkitektur och produktframtagning, säger Anders Breitholtz.