Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

”Idrott och kultur kan ses som sociala verktyg som stärker folkhälsan och integrationen”

Kultur- och fritidsutbudet i en kommun säger ofta mycket om vilka värden som prioriteras. Bra hälsoperspektiv och god livskvalitet bidrar givetvis till att öka attraktionskraften för vilken kommun som helst. I Södertälje har utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter fått en väldigt tydlig och viktig roll för integrationen och för samhällets utveckling i sin helhet.

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud betyder mer för näringslivet än vad många tror. En attraktiv etableringsort ska inte enbart ha tillgång till byggklar mark och kunna hantera etableringsärenden snabbt. Minst lika viktigt är att det i närområdet erbjuds möjligheter för att skapa en aktiv och hälsosam fritid. Det är något som man verkligen har tagit fasta på i Södertälje, som idag anses vara en av Sveriges mest föreningstäta kommuner.

Idrottens nya dimension
Kulturstaden Södertälje kallas ibland även för Sveriges idrottshuvudstad och här poängterar man idrottens roll som socialt verktyg. Det är något som kommunen arbetar mycket med i olika sammanhang, bland annat i projektet Idrott utan gränser, som ska tillgängliggöra idrotten för en bredare målgrupp.
– Södertälje är en elitidrottsstad, men samtidigt finns här en bredd som gör att alla som vill kan börja träna. Kommunen har arbetat mycket med att tillgängliggöra idrott genom att främja för fler träningsställen. Det ska även byggas nya anläggningar för exempelvis ridning och friidrott inom de närmaste åren, berättar Södertäljes kultur- och fritidschef Staffan Jonsson.
I Södertälje finns ett mycket stort idrottsutbud som även täcker in lite ovanligare sporter samt faciliteter för spontanidrott på medborgarnas villkor. Kommunen är känd för sina investeringar i barn- och ungdomsverksamhet, nu ska man enligt Staffan Jonsson bli bäst i länet när det gäller idrott för alla åldrar.

Kulturellt utbud för alla
Även på kultursidan görs stora satsningar som sätter tydlig prägel på staden. En tydlig ambition i Södertälje är att öppna nya möjligheter och tillgängliggöra utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för fler. För att det ska vara möjligt måste utbudet finnas nära till hands för en så bred målgrupp som möjligt. Att kulturen kan få utrymme på flera olika platser är det viktigaste, det är först då den kommer till verklig nytta enligt Staffan Jonsson.
– Kulturhuset i Ytterjärna är ett komplement till Luna kulturhus i centrum. I Södertälje finns även en fantastisk kulturskola där man arbetar med kultur i nya former, bland annat undervisning i klassisk musik enligt samverkansmodellen El Sistema där både barn och föräldrar involveras.
I Södertälje har man även anammat andra framgångsrika pedagogiska modeller för att lyfta kulturutbudet ytterligare. Ett annat exempel är Litte kids rock, en musikskola för barn och ungdomar som bygger på ett koncept från USA. Södertälje blev först i Sverige med modellen.

Sociala verktyg
Man skulle kunna skriva en hel bok om vad Södertälje har att erbjuda inom kulturområdet. Det finns enorma rikedomar som bara väntar på att upptäckas, med den gemensamma nämnaren att de berikar människors liv. Och kulturen är inte abstrakt eller svåråtkomlig – den är tillgänglig för alla, något som Staffan Jonsson är mycket mån om att bevara och utveckla ytterligare.
– Kultur och idrott är sociala verktyg som vi måste använda för att öka integrationen och stärka Södertälje. Det finns till och med planer på att anordna ett evenemang i stil med Gothia Cup som hålls i Göteborg. Än är inget beslutat, men det skulle utan tvekan ge oss en knuff framåt som idrotts- och evenemangsstad, säger Staffan Jonsson med påtaglig beslutsamhet.