Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Idrottsintresse bygger bra relationer

Det är inte mycket som advokat Henrik Nilsson inte känner till när det gäller företagsrekonstruktioner. Han är bland annat vida känd som mannen som räddade det legendariska bandylaget IF Boltic från konkurs och har även varit med och rekonstruerat andra framstående varumärken i Värmland.

Vid tidpunkten för Henrik Nilssons tillträde som rekonstruktör för bandylaget IF Boltic såg framtiden minst sagt dyster ut för föreningen. Boltic hade förvisso etablerat ett välrenommerat varumärke genom att föreningen vunnit flera mästerskapstitlar såväl nationellt som internationellt.
För att fortsatt vara konkurrenskraftiga under årens lopp köptes ledande bandyspelare in från konkurrerande elitklubbar. Spelarköpen innebar stora ekonomiska investeringar för Boltic som även fick till följd att lönerna i klubben ökade oproportionellt mycket i förhållande till intäkterna. Framgångarna fick således till följd att klubbens existens kom att äventyras.
Den totala skuldbördan för föreningen uppgick till 6,5 miljoner när Henrik Nilsson tillträdde sitt uppdrag som företagsrekonstruktör. Riktigt hur klubben kunnat hamna i detta utsatta läge är fortfarande oklart. Henrik Nilsson såg uppdraget som en utmaning och utarbetade en strategi som Boltic, dess borgenärer och klubbens sympatisörer ställde sig bakom.
– Karlstad har ett stort Boltichjärta och att klubbens framtid numera ser ljus ut är något som betyder mycket för väldigt många här i trakten, konstaterar Nilsson.

Bygger relationer
Henrik Nilsson driver advokatbyrån Allians med kontor både i Stockholm och Karlstad. Att få med sig en del av storstadens trender och puls och föra över det till förmån för en mindre stad ser han som mycket positivt. Samtidigt finns det en stark familjär känsla i Värmland som bidrar till att företagen ofta hör av sig i proaktivt syfte.
– Ju tidigare det etableras kontakt desto bättre, då finns det verkligt goda chanser att arbeta förebyggande. Jag har arbetat med att bygga upp starka relationer i Karlstad och Värmland under lång tid och ser en tendens till att värmländska företag kontinuerligt lägger ner tid på att undvika att hamna i juridiska tvister vilket är bra, säger Henrik Nilsson.
Advokatbyrån Allians arbetar med all typ av affärs- och privatjuridik men har även ett visst fokus på idrottsjuridik. Nilsson är själv mycket idrottsintresserad och enligt honom finns det goda möjligheter att bygga relationer genom idrotten.
– Att arbeta med att stötta och utveckla mina klienters ekonomi är något jag prioriterar i alla uppdrag, oavsett om det gäller en idrottsförening eller ett företag inom tillverkningsindustrin.

Tror på nätverk
Advokatbyrån har fortfarande flest anställda i Stockholm, men Henrik Nilssons intresse för att vara med och utveckla verksamheten i Karlstad är fortsatt stort.
– Inom Allians finns en stor kunskapsbredd som kan vara svår att upprätthålla på en mindre ort som Karlstad. Den täta kontakten mellan kontoren kommer våra klienter i såväl Stockholm som Värmland till gagn. Ibland kan det även vara till fördel att få in någon utomstående som kan se på den uppkomna situationen utifrån andra infallsvinklar, menar Nilsson.
Att satsa på att utveckla ett större nätverk genom kontakter med idrottsrörelsen är något som prioriteras på Allians. Detta arbete har visat sig vara lyckosamt och har skapat ett mervärde för såväl advokatbyrån som för den berörda idrottsföreningen.
Henrik Nilsson är även involverad i Union Internationale des Avocats, UIA, och har inom ramen för dess verksamhet deltagit i flera stora kongresser där han fått förmånen att föreläsa om svensk rätt för en bred internationell publik. Detta har varit mycket lärorikt.
– Jag har föreläst om såväl idrottsjuridik som svenska investeringar utomlands. Det känns oerhört motiverande att få vara en del av ett världsomspännande nätverk med möjlighet att dela kunskap mellan olika länder.