Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Iggesund Paperboard bygger på sekellångt tänkande kring hållbarhet

När man talar om långsiktighet är det nog få industrier som kan mäta sig med svensk pappers- och kartongindustri. Träd som planterades för ungefär hundra år sedan är bland de viktigaste tillgångarna för Iggesund Paperboard idag. Råvara finns det gott om – den största utmaningen framöver kretsar kring kompetensförsörjningen.

Iggesund Paperboard har vuxit och rekryterat rekordartat under de senaste åren. Det är inte så konstigt med tanke på en ökande global efterfrågan på högkvalitativ kartong och en pågående generationsväxling. När fler får det bättre världen över ökar efterfrågan på premiumprodukter och det är just detta segment Iggesund Paperboard verkar inom.

Fortsatt stort rekryteringsbehov
I fabriken i Iggesund tillverkas Invercote, ett av världens mest framstående varumärken för framställning av exklusiv förpackningskartong för livsmedel, kosmetika och grafiska produkter. I systerfabriken i England tillverkas kartong av varumärket Incada, som också hör till premiumskiktet av förpackningskartong.
Både Invercote och Incada har vuxit på världsmarknaden under de senaste åren. För att möta omvärldens krav måste dagens pappers- och kartongtillverkare vara mer flexibla än tidigare. Det märks tydligt att Iggesund Paperboard är en spelare att räkna med då man ständigt förnyar sina processer. Det är avancerade tekniska processer inom bruket, men samtidigt efterfrågas större volymer så modernisering hotar knappast jobben.
HR-Partner Johanna Lassfolk beskriver verksamheten som genuin med respekt för ett sekellångt arv men samtidigt mer förändringsbenägen än tidigare. Det kan bidra till att öka nyfikenheten på Iggesund Paperboards verksamhet, vilket är mycket välkommet i tider av kompetensbrist. Johanna bekräftar också att det i Iggesund Paperboards fabrik i Hälsingland finns ett fortsatt stort rekryteringsbehov.

Hållbart genom sekler
Få företag kan idag fullt ut hävda att de har kontroll över hela produktionskedjan från råvara till färdig produkt – inklusive omhändertagande av uttjänta produkter. Iggesund Paperboard är ett av undantagen.
Genom Holmenkoncernen är Iggesund Paperboard en heltäckande partner genom kartongtillverkningens hela livscykel – från plantering av nya träd som så småningom blir råvara för kartongframställning.
– Hållbarhetsarbetet är en del av det genuina som vi gärna pratar om och som gör oss unika på världsmarknaden. För oss är det inget nytt – inom Holmenkoncernen har man arbetat med hållbarhetsfrågor under en lång tid, säger Johanna Lassfolk, och påpekar att den råvara som planteras idag kommer att vara till nytta under många år framöver.

Världens mest hållbara företag
De flesta företag vill nog uppnå ökad hållbarhet. Faktum är att Holmenkoncernen redan räknas bland världens mest hållbara företag. Det präglar också Iggesund Paperboards dagliga verksamhet, där ny teknik och ständiga effektiviseringar präglar verksamheten.
– Vi har sett flera stora investeringar under de senaste åren som bidrar till ökad hållbarhet i våra processer. Samtidigt vittnar dessa investeringar om att ägarna tror på oss och vår verksamhet här i Iggesunds Bruk. Fabriken kommer att fortsätta utvecklas och Iggesund Paperboard kommer även i framtiden att vara en viktig arbetsgivare i regionen, avslutar Johanna Lassfolk med.