Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Industri- och innovationslandets framtid

Industrin är på väg in i en ny era där processerna blir allt mer tekniskt avancerade. Framtidens industri håller på att utvecklas i en riktning där kvalitet och effektivitet får en helt ny roll som mer framträdande än jakten på lägsta pris. I en sådan marknadssituation kan svenska industriföretag konkurrera och skapa större tillväxt globalt.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg anser att det faktum att ungefär en miljon människor går till jobbet i Sverige dagligen tack vare industrin är avgörande då man ska dra slutsatsen att vårt land i allra högsta grad är en betydande industrination.
– Den svenska industrin är redan en av världens mest avancerade. Den har nämligen ett stort försprång genom att omfatta företag som har kunskap om själva tillverkningen och som även kan bedriva utveckling av tjänster kopplade till det som tillverkas. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå att Sverige tycks ha hamnat i någon form av postindustriell epok där samhället tycks vara uppbyggt av andra näringar.
I verkligheten, menar Mikael Damberg, kan man snabbt konstatera att industrins utveckling har möjliggjort stora delar av det svenska välfärdssamhällets utveckling.
– Mycket av den forskning som finns i Sverige och som vi är specifikt kända för utanför landets gränser bedrivs vid och av stora industrikoncerner. Det är ett arbete som är helt avgörande för Sveriges ekonomi och därför har vi nu tagit fram en strategi som ska stötta utvecklingen av den svenska industrin ytterligare.
Mikael Damberg förklarar vidare att det är en strategi för smart industri, som i grunden bygger på att vi i Sverige ska leda utvecklingen när det gäller digitalisering, hållbarhetsfrågor, ny forskning och tekniska innovationer. Han fortsätter:
– De som snabbast kan ställa om och möta nya krav kommer att vara vinnare i den nya ekonomin. För att vi ska ha de bästa förutsättningarna i Sverige krävs ett gediget samarbete mellan offentliga och privata aktörer, mellan myndigheter och näringsliv, akademin och andra intressenter. Sverige ska helt enkelt ligga i framkant när det gäller smart industriutveckling.

De viktigaste pusselbitarna
Under sommaren 2016 presenterades en handlingsplan för att genomföra strategin för utvecklingen av smart industri. Handlingsplanen är långsiktig och omfattar 45 åtgärder som ska öka Sveriges konkurrenskraft globalt. Bland åtgärderna finns stort som smått och omfattar allt från tekniska framsteg till kompetensförsörjning.
– Digitaliseringen spelar en stor roll och finns med i flera av åtgärderna. Det finns exempelvis redan indikationer från industrin om att utvecklingen av den nya 5G-tekniken kommer att ske med bas i Sverige, vilket naturligtvis är oerhört viktigt för landets ekonomi och framtid. Framtidens smarta industri, smarta städer och smarta samhällsservice är beroende av hur vi kommer att vara uppkopplade och hur tillförlitlig den tekniken är, menar Mikael Damberg.
Ett annat åtgärdsområde belyser miljötillstånd och förslag på förenklade processer kring det. De mest angelägna åtgärderna kretsar kring långsiktig kompetensförsörjning och här anser Mikael Damberg att man måste börja kraftsamla redan i grundskolan för att fler elever ska få godkända betyg och därmed kunna söka vidare till gymnasieskolan och så småningom även högre studier.
– En av de allra viktigaste pusselbitarna för Sverige som innovationsland är att vända resultaten i grundskolan och se till att satsa på lärarnas kompetens. Allt hänger ihop, från grundskolan till industriell tillväxt och högre innovationsgrad. Och man måste börja någonstans. Sverige är ett starkt innovationsland, en stark industrination, men vi måste bli ännu bättre.

Nya samverkansprogram
Mikael Damberg berättar slutligen om regeringens nya samverkansprogram som kommer att spela en avgörande roll för Sveriges framtid som smart industri- och innovationsnation. De fem samverkansprogrammen omfattar Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär och biobaserad ekonomi, Life science och Uppkopplad industri och nya material.
– Det finns många goda förebilder inom svensk industri som direkt kopplar till samverkansprogrammen. Inom Life science finns flera stora företag som öppnar sina miljöer för samverkan och utveckling, bland andra AstraZeneca och GE Healthcare. De skapar nya möjligheter för mindre företag att komma in i innovationsmiljöerna och det i sig är också unikt för Sverige.
Närings- och innovationsministern är koordinator för de nya samverkansprogrammen.