Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Industri- och logistikkommun kan leverera

Små och medelstora företag inom process- och tillverkningsindustri trivs i Vaggeryd. Många är underleverantörer till några av världens största industrier och det har naturligtvis bidragit till att sätta Vaggeryd på kartan som framstående bruksregion i södra Sverige. Vaggeryd har dessutom ett av Nordens absolut bästa logistiklägen.

Vaggeryd tycks bädda för tillväxt och nyetableringar kopplade till industriell tillverkning. Över en tredjedel av Vaggeryds industriföretag är kopplade till möbelindustrin på ett eller annat sätt, vilket vittnar om det livskraftiga småländska arvet som är välkänt världen över. Trätraditionen är stark sedan länge, men i Vaggeryd finns det även en framstående och växande metallindustri som står för utveckling och tillverkning av kontorsmöbler, underreden, höjbara skrivbord och liknande.

Har framtiden för sig
För företag som vill växa tillsammans med framstående leverantörer inom möbeltillverkning är Vaggeryd definitivt ett bra val. Tack vare expansionen i logistikområdet LogPoint, som Vaggeryd delar med grannkommunen Jönköping, finns det även generösa tillväxtmöjligheter för företag inom andra branscher. Inte minst lagerverksamheter och e-handelsföretag. Faktum är att LogPoint erbjuder ett av Nordens bästa logistiklägen i direkt anslutning till E4:an, och inom en radie av 40 mil nås cirka 80 procent av Sveriges befolkning.
Enbart i LogPoint kan det bli fråga om tusentals nya arbetsplatser inom de kommande åren. Vaggeryd har dessutom fler expansiva områden där tillverkande industri kan frodas och utvecklas. Utöver möbeltillverkning finns det även en stark kultur inom hydraulik, med flertalet företag som samverkar kring utvecklingen här.
– Det tycks i allmänhet finnas en väletablerad kultur av samverkan, flit och strävsamhet i regionen. Det är typiska småländska drag som Vaggeryd fortfarande vinner mycket på, enligt näringslivschefen Patrik Kinnbom.
Vaggeryd har framtiden för sig som attraktiv industri- och logistikkommun.