Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Industriell utveckling ett måste för Sveriges välfärd

Basindustrin utgör ryggraden i det svenska näringslivet. Det är uppenbart att många industriföretag känner oro för möjligheterna att rekrytera rätt kompetens. Företag begränsas idag i sina möjligheter till expansion på grund av svårigheter att rekrytera och anställa. Den stora kompetensbristen inom industrin måste akut ses över då den hotar den välfärd som vi sedan länge tar för givet.

Outsourcing nämns ibland som boven i dramat när det gäller den situation som svensk industri nu befinner sig i. Man har försökt peka ut jakten på ökad lönsamhet som främsta argument för outsourcing. Tyvärr har den strategin i längden inte räddat vare sig lönsamhet eller fortsatt utveckling – och nu befinner vi oss i ett svårt läge med stigande kompetensbrist inom industrin som följd.

Måste börja tänka om
En intressant aspekt är att det faktiskt inte enbart är fenomenet outsourcing som grundat för dagens situation. I många andra länder, exempelvis Tyskland, anses industrijobb vara framtidsyrken i toppklass. Det ryktet har inte industrijobben i Sverige – trots att vår industri platsar bland världens mest moderna och högteknologiska.
För att bygga upp industrin med fler jobb måste vi alltså tänka om. Det vet man på Quintus Technologies, och därför har företaget valt att behålla så stor del av verksamheten som möjligt i Sverige. Närmare bestämt i Västerås, där samtliga av företagets slutprodukter monteras och testas. All forskning och utveckling är också koncentrerad till Västerås – och så ska det vara även i framtiden lovar vd:n Jan Söderström.
– Jag ser en ljus framtid för svenska industriföretag över lag, trots den stora bristen på ingenjörer och teknisk produktionspersonal. Sveriges industri anses vara en av världens mest moderna med en hög automationsgrad och marknadens effektivaste processer. Svenska industriföretag präglas dessutom fortfarande av en stark investeringsvilja där ny teknik och moderna processer går hand i hand med hållbara arbetssätt för att göra morgondagen och inte minst vår livsmiljö lite bättre.

Dra lärdom från andra
För att trygga jobben och behålla tillverkning inom landets gränser måste vi kraftsamla kring framtidens kompetensförsörjning, påminner Jan Söderström.
– Man har i Sverige insett värdet i att förena skola och industri och det är ett bra första steg. Det finns ett antal gymnasieskolor kopplade till industriföretag men samtidigt krävs det engagemang på fler nivåer. Industrin måste ytterligare engagera sig i skoldebatten och aktivt marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare.
Fler initiativ som till exempel lärlingsutbildning måste få större utrymme. I Tyskland är det en vedertagen modell som attraherar många sökande och som ger väldigt goda resultat i form av ett rikt rekryteringsunderlag till tysk industri. Sverige borde kunna ha lika goda möjligheter baserat på vår historik som framstående industrination.
– Lärlingsutbildning är ett mycket bra sätt att satsa på yngre medarbetare som får lära sig en yrkesroll från grunden. Det är också en del av en lösning för att kompetensförsörja på lång sikt på ett systematiskt sätt som fungerar. Det borde uppmärksammas mer i Sverige, menar Jan Söderström.

Industrin – en attraktiv framtida arbetsplats
Sveriges välfärd har byggts med kraft från industrin och dess internationalisering. Det behövs en grogrund för nya tankemönster där industrin lyfts fram som en attraktiv arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter.