Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Industriellt underhåll digitaliseras

Kvalitativt industriellt underhåll enligt Maintpartner är heltäckande och förebyggande service- och underhållstjänster som skräddarsys efter industrins behov. Verksamheten är sprungen ur Fortums serviceverksamhet och idag finns Maintpartner förutom i Sverige även i Finland, Polen och Estland. Det finns en tydlig tillväxtambition som präglar hela företagskulturen, liksom en orubblig syn på att leverera kvalitet i alla led.

Maintpartner ser på industriellt underhåll som en grundläggande framgångsfaktor för industrin. Rätt typ av underhåll i rätt tid säkerställer en bekymmersfri drift utan avbrott, en säkrare arbetsmiljö och högre avkastning i och med att industrins processer presterar optimalt.
– Vi levererar mervärden för våra kunder, som själva väljer vilken typ av underhåll de vill köpa i vårt skalbara system. Vi skiljer oss även från mängden genom att vi digitaliserar underhållet och därmed höjer prestandan i våra serviceteam. Idag använder våra tekniker surfplattor och smartphones för att dokumentera underhållet, berättar Peter Jonsson, vd på Maintpartner i Sverige.
Att digitaliseringen sprider sig utanför kontoret och når serviceteknikerna möjliggör inte bara effektivare arbetsprocesser utan öppnar även möjligheter för bättre kommunikation genom hela organisationen. På så vis omfattar Maintpartners digitalisering mycket mer än bara hårdvara.

Fördelen med skalbara lösningar
Det finns en stor marknad för industriellt underhåll och tillväxtmöjligheterna är goda för företag som satsar på att leverera mervärden. Att kunna erbjuda skalbara lösningar är en stor konkurrensfördel, enligt Peter Jonsson.
– Vi kan leverera allt från komponentservice, exempelvis på en enskild pump, till ett komplett serviceåtagande för våra kunders anläggningar där vi ansvarar för förebyggande åtgärder, löpande underhåll samt reparationer. Ett par exempel på sådana uppdrag omfattar underhåll av E.ONs värmekraftverk i Norrköping och Örebro samt utbyte av styrsystem hos Cambrex.
Maintpartner arbetar ofta på uppdrag av privata och offentliga aktörer. Ytterligare ett exempel är underhåll av tunnlar och öppningsbara broar i Stockholm och Mälardalen, där man på uppdrag av Trafikverket bland annat ansvarar för styrningen av brand- och miljösystemen.
– Vi fokuserar både på mekanik och automation. Våra uppdrag omfattar ofta kritiska system där haveri inte bara är kostsamt, utan även kan medföra risker för människor och miljö. Det ställer oerhört höga krav på oss kompetensmässigt, poängterar Peter.

Framtidsbransch med potential i Östergötland
Maintpartner behöver förstärka organisationen i Östergötland och är på jakt efter nya medarbetare som vill vara med och vidareutveckla verksamheten. Digitaliseringen har också ställt nya kompetenskrav som måste uppfyllas.
– Vi satsar på att få in några yngre i verksamheten, och samarbetar därför med skolor. Vi har nyligen etablerat verksamheten här med Norrköping som utgångspunkt. Ett viktigt arbete för hela industrin är att göra industriellt underhåll attraktivt. Att det är en framtidsbransch med mycket goda utvecklingsmöjligheter är de flesta ungdomar tyvärr ganska omedvetna om.
Peter Jonsson var tidigare vd för Alstom Power i Norrköping, och dessförinnan verksam på ABB. Med kunskap från storföretag byggs Maintpartner upp med långsiktighet och höga ambitioner. Han avslutar med en framtidsvision som baseras på regionens möjligheter:
– Östergötland har fantastiska förutsättningar med en hög kunskapsnivå, god tillgång på kompetens och goda investeringsmöjligheter. Det är samtidigt en stark industriregion med många spännande nischer. Vi ser mycket ljust på framtiden här och kommer att fortsätta arbeta nära våra industrikunder för att leverera exakt det de behöver baserat på ett skalbart tjänsteutbud.