Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Industrigruppen stärker företagsklimatet i Karlskrona

Karlskrona är kanske mest känt för sin starka IT- och telekomindustri, men faktum är att hela regionen präglas av en stark entreprenörsanda som omfattar alla branscher, inte minst tillverkningsindustrin. Industrigruppen är en medlemsorganisation i Karlskrona som samlar industrins intressen gällande tillväxt, kompetensutveckling och ökad konkurrenskraft. Samtidigt vill Industrigruppen bidra till en ökad livskvalitet i kommunen där man tar tillvara på det fantastiska arv som världsarvsstaden har.

Industrigruppen i Karlskrona består av de 25 största företagen i kommunen. Sammantaget bidrar företagen med 6000 arbetstillfällen. Det är en samlad och kraftfull organisation där företagen arbetar tillsammans för att skapa tillväxt.

Nya möjligheter med Baltic-Link
Magnus Forsbrand är ordförande i Industrigruppen och tillika VD för Kamstrup i Karlskrona som arbetar med energimätning. Han sammanfattar här Industrigruppens huvudverksamhet:
– Vår främsta uppgift är att förbättra företagsklimatet och att lyfta fram Karlskronas strategiska läge. Många av våra företag har en stor export och genom den motorväg som nu byggs till Köpenhamn och via Baltic-Link, ett transportstråk via våra färjeförbindelser till Polen och Litauen, kan vi erbjuda närhet till de nya och växande marknaderna i Central- och Östeuropa.

Öka teknikintresse bland ungdomar
Industrigruppens andra prioriterade uppgift omfattar kompetensutveckling baserat på ett gediget samarbete med Blekinge Tekniska Högskola (BTH). BTH rankas som en av världens främsta läromiljöer för de viktiga tvärvetenskapliga områdena Hållbar utveckling och Tillämpad IT.
– Ett av våra viktigaste strategiska områden för framtiden är att främja intresset för teknikyrken bland våra ungdomar bl.a. genom vår skoltävling Framtidsdrömmar, berättar Magnus Forsbrand vidare.

Vill öka livskvaliteten i hela Karlskrona
Industrigruppen är också en viktig diskussionspartner till kommunen, bl.a. i frågor som rör livskvaliteten i hela Karlskrona.
– Vi har haft en positiv trend i Karlskrona med bra tillväxt, bra befolkningsökning och en bra högskola. Vi har ett differentierat näringsliv som framförallt omfattar de tre benen Marin kompetens, Industriföretag samt TelecomCity Science Park inom Telekom/IT-sektorn. Men Karlskrona har många andra värden, för många är staden en välbevarad hemlighet. Här på sydkusten ligger vi i toppen på solligan, bor mitt i skärgården och finns med på FN:s lista över världsarv vilket bidrar till en fantastisk livskvalitet. Ett besök räcker för att upptäcka det unika med vår stad och hela regionen, jag kan garantera att de allra flesta som en gång besökt oss väljer att komma tillbaka, konstaterar Magnus Forsbrand som avslutning.