Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Industrikommunen Grums värnar synergieffekter

Med en stark tillverkningsindustri skapar Grums kommun stora värden för Värmland och Sverige. Grums har Värmlands bästa företagsklimat, och står för ett mycket högt exportnetto som dessutom förväntas öka i takt med stora investeringar inom industrin.

Den största investeringen i Grums på länge är BillerudKorsnäs utveckling av Gruvöns pappersbruk, som byggts ut med en ny kartongmaskin för nära 8 miljarder kronor. Tillsammans med de fyra andra kommunerna inom Karlstad Business Region, KBR, vill Grums skapa synergieffekter kring investeringen.
– Det finns goda utvecklingsmöjligheter för företag som verkar inom samma eller angränsande näringar. För oss är vinsten lika stor om en ny etablering hamnar i en av grannkommunerna, det är poängen med samarbetet inom KBR, säger kommunalråd Leif Haraldsson.
Grums är en liten kommun med drygt 9000 invånare, men en kommun med kraft att leverera. Värmland står för ungefär 12 procent av hela Sveriges export, och Grums är en stark drivkraft i det. I det nya projektet Synergieffekter söker kommunerna inom KBR skapa ännu bättre förutsättningar för nya etableringar inom hela regionen.

Gemensam arbetsmarknadsregion
Kommunerna inom KBR är Karlstad, Forshaga, Kil, Hammarö och Grums. Tillsammans omfattar de hälften av Värmlands befolkning. Att man kan göra större insatser tillsammans är självklart, och det finns redan goda exempel på det. I Grums blir det extra påtagligt eftersom kommunen är liten, med korta avstånd och ett klimat som präglas av samverkan.
Nu kraftsamlar man kring en gemensam marknadsföring, bland annat med en digital tjänst liknande Hemnet men för företagsetableringar. I början av 2020 tillsätts dessutom en tjänst som samordnare i Karlstadsregionen, och en del av arbetet kommer att omfatta ytterligare utveckling av samarbetet inom KBR.
– Vi är en gemensam arbetsmarknadsregion inom KBR. Stora frågor som till exempel kompetensförsörjning blir enklare att hantera om vi gör det tillsammans. Det är speciellt viktigt nu när vår industri är så expansiv, säger Maria Röhr, näringslivschef i Grums.
Faktum är att nära 70 procent av Grums arbetande befolkning är sysselsatta inom industrin. Det gör Grums till en av Sveriges mest påtagliga industrikommuner, som lyckats behålla en livskraftig basindustri när många andra varit mer eller mindre tvingade att växla om till andra näringar.