Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Industrikommunerna bidrar starkt till Sveriges välfärd

Degerfors är en industrikommun som aktivt arbetar med att behålla och utöka varuproduktionen. Här vill man gärna se initiativ på nationell nivå för att underlätta etableringar på mindre orter.

77 procent av exportvärdet i Sverige består av varuproduktion. Mycket av tillverkningen sker i mindre kommuner utanför storstäderna, men gynnar tillväxten och välfärden i hela landet.

– Produktionen i industrikommunerna, som exempelvis Degerfors och de andra kommunerna i östra Värmland, utgör grunden för väldigt många tjänster i Karlstad, Örebro och Stockholm. Skulle all varuproduktion flytta från Sverige skulle vi inte ha någon välfärd att tala om, säger Roland Halvarsson (v), som är ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott där Degerfors kommunala näringslivsfrågor hanteras.

Vänsterpartiet har tagit fram ett makroekonomiskt 28-punktprogram som skulle underlätta för Degerfors och andra svenska industrikommuner att behålla och utöka varuproduktionen.

– Vi vill se differentierade arbetsgivareavgifter, så att det blir billigare att anställa människor i mindre kommuner, såsom det är i Norge. Vi vill att reglerna för bankernas utlåning ändras så att de blir lättare för företagen i mindre kommuner att få finansiering. Alternativt skulle man kunna inrätta riskkapitalfonder som garanterar utlåning till företag på mindre orter.

Han vill dessutom ge anställda laglig rätt att ta över nedläggningshotad verksamhet, som de har i USA och Kanada. Dessutom bör stora avgifter drabba den som vill flytta verksamhet ut ur landet, såsom i Tyskland och Frankrike.

Vänsterpartiet vill även att medel ur pensionsfonderna ska användas för regional utveckling genom att stimulera produktions- och tjänsteverksamheter i mindre kommuner, samt införa lokal beskattning av elproduktion och naturtillgångar, liknande systemet i Norge.

Att göra det kommunala utjämningssystemet mer rättvist och transparent är en annan viktig punkt i programmet.

– Det går inte att planera utifrån utjämningssystemet idag. Ofta gynnas redan folkrika och kapitalstarka kommuner. Systemet är väldigt svåröverskådligt, vilket gör att man på förhand inte vet vad man får.

Hög servicenivå
Lokalt driver Degerfors ett långsiktigt strategiskt arbete i nära kontakt med företagen. I Svenskt Näringslivs senaste ranking klättrade kommunen 100 placeringar när det gäller service till företagen.

– Vi är lyhörda för vad de har problem med och vill ha hjälp med och är med och bidrar till lösningar. Vi gör många företagsbesök per år och arrangerar även frukostar, luncher och andra mötesplatser för företagarna. Sedan vi fick majoritet i kommunfullmäktige 2010 har kommunen varit mer aktiv än tidigare.

Degerfors kännetecknas av en unik koncentration av högteknologiska metallbearbetningsföretag. De största privata arbetsgivarna i kommunen är: Outokumpu Stainless AB QPE, Outokumpu PSC Nordic, Defab, Outokumpu Industriunderhåll AB och Deform AB.

De flesta av de 500-600 företagen i kommunen är dock enmansföretag och en stor utmaning är att arbeta för entreprenörskap och växande företag.

– Vi vill få hit företag som gör färdiga produkter, eftersom det genererar fler tjänster än att producera komponenter som sedan slutmonteras någon annanstans. Senaste tillskottet som vi fått hit är Innovation Lift Scandinavia som tillverkar plattformshissar, avslutar Roland Halvarsson.