Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Industrikompetens tacklar några av industrins största utmaningar

Industrikompetens i Östergötland AB är precis som företagsnamnet antyder en långsiktig partner för industrin när det gäller att hitta och rekrytera kompetent personal. Både bemannings- och rekryteringstjänster erbjuds, men insatserna sträcker sig längre än så; Industrikompetens mål är att skapa ett bra klimat för östgötska industriföretag att växa och utvecklas. Det lockar i sin tur såväl nya talanger som nya företag till regionen.

För att nå målet samarbetar Industrikompetens med det regionala näringslivet, offentliga aktörer och akademin i Östergötland. Sedan ett par år tillbaka ingår Skill i Industrikompetens organisation, ett strategiskt förvärv som breddar utbudet mot IT och övrig industri. Sedan i år är Industrikompetens dessutom en nationell leverantör.
– Viktiga frågeställningar kretsar kring hur vi tillsammans ska öka antalet personer med rätt kompetens i regionen, samtidigt som vi främjar mångfald och behåller befintlig kompetens. Vi måste framförallt motivera fler till att utbilda sig inom teknikområdet. Det är ett nationellt problem och alltså inte på något sätt unikt för Östergötland, men för vår region som av traditionen vilar på en stark industri blir det mer påtagligt, konstaterar Industrikompetens vd Peter Engberg.

De största utmaningarna
Det saknas kompetens inom tekniska områden över lag i Sverige och därför är det också en gemensam utmaning som samhället och näringslivet måste möta unisont. Att få fler att vilja studera till ingenjör är en nyckelfråga, men att ta vara på befintlig kompetens är lika viktigt.
– Vi står inför dubbla utmaningar, dels en akademisk och dels en yrkesmässig, säger Peter Engberg, och förklarar vidare att det fortfarande råder en allmän uppfattning om att samhällsorienterade ämnen öppnar för de största möjligheterna.
– Idag ser det annorlunda ut ute i näringslivet, faktum är att naturorienterade områden erbjuder betydligt bredare möjligheter än något annat. Nu står vi med en stor utmaning i att vända beteendet och skapa en positiv attityd för teknikområdet. Det är den akademiska utmaningen som vi måste möta.
Det finns som sagt också en yrkesmässig utmaning. Den moderna industrin bygger på högteknologi, den traditionella industrin som ett tungt och slitsamt leverne finns inte längre – idag handlar det om mycket komplexa processer som kräver djup kunskap grundat på ingenjörsutbildning.
– Ett sätt för oss att arbeta med dessa frågor är genom Teknikcollege, där vi är processledare i Östergötland. Vi stöttar skolorna genom att arbeta med marknadsföring mot högstadiet, bland annat. Samtidigt involverar vi företagen så att det finns tillgång till praktikplatser.

En del av lösningen för Östergötland
Landshövdingens satsning på Industridag Östergötland är ett tydligt exempel på att det finns en stark vilja för att samverka i regionen. Industrikompetens är stolta över att återigen få ansvaret för genomförandet av evenemanget, som efter ett antal inledande aktiviteter kommer att gå av stapeln den 23 september.
– Ledningen för skola och industri samlas under en dag för att utbyta tankar om hur man tillsammans kan utveckla den östgötska industrin. Vi har i Östergötland gått från kvantitativa till kvalitativa jobb. Det finns många jobb och många arbetslösa – den stora utmaningen här ligger i att kunna matcha rätt kompetens till rätt företag.
Ett övergripande problem enligt Peter Engberg är att många skolor gärna ordnar utbildningar efter vad ungdomar vill ha, inte vad som verkligen behövs i regionen. Som avslutning säger han:
– Vi måste helt enkelt lyfta fram svensk industri som en attraktiv arbetsgivare med stora möjligheter för att få unga människor att välja industritekniska eller ingenjörsutbildningar och därefter stanna kvar här. Att vara med och påverka till att rätt utbildningar startas och matcha behov och efterfrågan är absolut viktigast för oss.